Eskişehir Avukat Gürler Koçak Aile Hukuku Gayrimenkul Hukuku Boşanma Avukatı 1997 Yılından günümüze Eskişehir Avukat,Eskişehir Boşanma Avukatı bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Aile Hukuku Gayrimenkul Hukuku Boşanma Avukatı 1997 Yılından günümüze Eskişehir Avukat,Eskişehir Boşanma Avukatı bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Aile Hukuku Gayrimenkul Hukuku Boşanma Avukatı 1997 Yılından günümüze Eskişehir Avukat,Eskişehir Boşanma Avukatı bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Aile Hukuku Gayrimenkul Hukuku Boşanma Avukatı 1997 Yılından günümüze Eskişehir Avukat,Eskişehir Boşanma Avukatı bürosu olarak hizmet vermekteyiz. Eskişehir Avukat Gürler Koçak Aile Hukuku Gayrimenkul Hukuku Boşanma Avukatı 1997 Yılından günümüze Eskişehir Avukat,Eskişehir Boşanma Avukatı bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

EĞER ADALETSİZLİK KARŞISINDA
TARAFSIZ KALIYORSANIZ,
ZALİMİN TARAFINI SEÇMİŞSİNİZ DEMEKTİR. Desmond Tutu

DETAYLAR
AV. GÜRLER KOÇAK
KİMDİR?

1997 yılından bu yana Eskişehir Barosunda Avukat olarak görev yapmaktadır.Boşanma Avukatı, Aile, Miras, Ceza, İş, Ticaret ve Şirketler, İcra İflas, Vergi ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

DETAYLAR
BİR BOŞANMA
AVUKATININ ANILARI

Boşanmayı düşünen insanların sıkça merak ettikleri soruları gerçek olaylar aracılığı ile cevaplamaya ve çok etkilendiğim kimi yaşanmışlıkların edebiyata ve tarihe not olarak düşülmesini sağlamaya çalıştım.

İNCELE
Koçak Hukuk
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAHHİTİN GECİKMESİ VE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI

Her meslekten uygulamacıların kitaptan faydalanması amaçlanmıştır.

İNCELE
Koçak Hukuk
BOŞANMA ÖYKÜLERİ

Kitaptaki olayların kimi tarafımca yaşanmış, kimi yargıtay kararlarından alıntı yapılmış, kimisi ise meslektaşlarımdan duyduklarımdır.

İNCELE
Koçak Hukuk
Miras Hukukunda Ölüm Karinesi Yahut Gaiplik

Hayatın akışı içerisinde kimi zaman insanlardan uzun süre haber alınamayacağı gibi kişinin ölümüne muhakkak gözle de bakılabilir. Bu durumda kişiye…

DETAYLAR
Alacaklıların Ve İflas İdaresinin Açtığı Mirasın Reddinin İptali Davası

Mirasın reddinin kötü niyetli olarak yapıldığı yani alacaklılara zarar verebilmek için miras reddedildiği taktirde alacaklılar Türk medeni kanunu 617. Madde…

DETAYLAR
Terekenin Resmen Tasfiyesi Davası

Mirasın resmen tasfiyesi T.M.K. 632-636 maddeleri arasında düzenlenmiş olup T.M.K.632. maddesinde düzenlenen Resmi tasfiye ile 636. Maddesinde düzenlenen resmi tasfiye…

DETAYLAR
Mirastan İvazlı Feragat Halinde Tenkis Davası

Mirastan ivazlı yahut ivazsız olarak feragat edilebilir. Mirastan feragate karşılık yapılan kazandırma saklı payı ihlal niteliğinde ise tenkis talep edilebilir.Mirasbırakanın…

DETAYLAR
Miras Sözleşmelerinin Ortadan Kaldırılması Davası

Türk Medeni Kanunu’nun  545 ve devamı maddelerinde düzenlenen miras sözleşmelerinin ortadan kaldırılması  hususu hukukumuzda genellikle iki çeşit miras sözleşmesi ile…

DETAYLAR
Terekenin Defterinin Tutulması Davası

Terekenin defterinin tutulmasını isteme müessesesi miras hukukunda iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki : Türk Medeni Kanunu’nun 589 ve devamı…

DETAYLAR
Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras sebebiyle istihkak davası Türk medeni kanunu 637. Maddesinde düzenlenmiştir. “Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde…

DETAYLAR
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi Türk medeni kanunun 528. Maddesinde düzenlenmiştir: “Miras bırakan  , bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan…

DETAYLAR
Mirasta Denkleştirme Davası

Mirasta denkleştirme davası TMK m 669  ile m. 675 maddeleri arasında düzenlenmiştir.Madde 669 - Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben…

DETAYLAR
Terekenin Mevcudunun Tespiti ve Korunması Davası

Terekenin mevcudunun tespiti ve korunması davası TMK m. 589 , TMK m. 590’da ve Türk Medeni Kanunun velayet, vesayet ve…

DETAYLAR
Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine İlişkin Dava

Tapu sicilinde  mirasbırakana ait kayıtlarda bir yazım hatası   varsa örneğin Gürler Koçak yerine Güler Koçak yazılmışsa mirasbırakana ait tapu kütüğündeki…

DETAYLAR
Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası

Hukuk düzeni kimi çok ağır hallerde kişinin miras bırakanın mirasçılığından  yoksun olmasını kabul etmiş Türk medeni kanun 578. Maddesinde bu…

DETAYLAR
Mirastan Yoksun Kişinin Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası

Mirasçılık sıfatının yitirilip yitirilmediğine ilişkin davayı mirasçılık sıfatını yitiren kişi  açabileceği gibi diğer mirasçılar da açabilir ve kendisine bu yönde…

DETAYLAR
Atanan Mirasçıların Miras Belgesi Alma Davası

Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesi uyarınca, “Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından…

DETAYLAR
Yıkım (Kal) Davası

YIKIM (KAL) DAVASI Haksız müdahale edilen taşınmaz üzerinde muhdesat varsa, muhtesatın yıkımı (kal'i) veya kaldırılması talep edilebilmektedir. Haksız müdahale, taşınmazın…

DETAYLAR
Ayıplı Konut Satın Alanların Hakları

Bu makale yalnızca konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallara ilişkin  konut alanları kapsamakta olup kiraya vermek yahut ticari amaçlı üzere…

DETAYLAR
Ecrimisil Davası

Ecrimisil Yargıtay kararlarına göre taşınmazı haksız bir şekilde kullanan kötü niyetli zilyetin ödemekle yükümlü olduğu tazminattır. Bu durumda öncelikle hukukçu olmayanlara…

DETAYLAR
Adi Yazılı Satış Sözleşmesindeki Cezai Şart Geçerli midir?

1-Taşınmaz satışına ilişkin sözleşme şekil şartına bağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 706. Maddesi ile " Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli…

DETAYLAR
İpotek Nedir Çeşitleri Nelerdir? İpotekli olarak Bir Gayrimenkul Satın Alınabilir mi?

"Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.”…

DETAYLAR
Kamulaştırmasız Fiili El Atma

İdarenin bir malı kamulaştırma yetkisi bulunmaktadır. Ancak kamulaştırma usul ve esaslarına uymaksızın ve bedel ödemeksizin idarenin bir gayrimenkulü işgal etmesi…

DETAYLAR
Kamulaştırmasız Hukuki El Atma

3194 sayılı imar kanununun onuncu maddesi uyarınca “… beş yıllık imar programlarını sınırları içinde kalan kamu hizmet tesisleri’ne tahsis edilmiş…

DETAYLAR
Sahtecilik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası

Dünyadaki tüm   hukuk sistemlerinde olduğu gibi bizim Hukukumuzda da tapu kayıtlarının geçerli olması esastır. Buna dayalı olarak “tapu kaydına güven…

DETAYLAR
Kasten Yaralama

Kast, Türk Ceza Kanunu’nun 21. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre bir fiilin kast içerebilmesi için o fiilin söz konusu suçun kanuni…

DETAYLAR
Şantaj Suçu

Şantaj suçu  Türk Ceza Kanununda “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında m.107’de düzenlenmiştir. Burada korunan değer bireyin özgür irade ile düşünme…

DETAYLAR
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanununda “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157- 158- 159. maddelerinde düzenlenmiştir. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YETKİLİ VE GÖREVLİ…

DETAYLAR
Geçit Hakkı Davası

Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…

DETAYLAR
Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarını bir önceki yazımızda belirtmiş olup bu yazımızda mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını inceleyeceğimizden mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarına atıf yapmakla…

DETAYLAR
Eylem Planı Zincirleme Suç

Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…

DETAYLAR
Sahte Fatura Kullanma Suçundan Zincirleme Suç Kriterleri

Vergi usul kanunun 359/b maddesinde düzenlenen sahte fatura kullanma suçunda kullanılan faturalar bakımından suçun faturayı beyannamede bildirmekle doğduğu kabul edildiğine…

DETAYLAR
Önalım Hakkı (Şufa Hakkı) Davası

Hukukumuzda önalım  hakkı 2 şekilde düzenlenmiştir. Yasal şufa (önalım) hakkı ve sözleşmeye dayalı önalım hakkı. Önalım hakkı açıkça yasada tanımlanmamış…

DETAYLAR
İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Uygulamada bu sözleşme en çok borç para verildiği esnada gayrimenkulün mülkiyetinin teminat amaçlı borç verene devredilmesi; para borcu ödenince de,…

DETAYLAR
Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 134 Maddesindeki Düzenlenen Suç Bakımından İncelenmesi

Yargıtay’ın boşanma davasına sunulan deliller ile  bu suç bakımından yaklaşımı genel olarak ‘önceden planlayarak ve tuzak kurarak yapılmadığı ve boşanma…

DETAYLAR
Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 133 Maddesindeki Düzenlenen Suç Bakımından İncelenmesi

Yargıtay’ın boşanma davasına sunulan deliller ile  bu suç bakımından yaklaşımı genel olarak ‘önceden planlayarak ve tuzak kurarak yapılmadığı ve boşanma…

DETAYLAR
Gizli Elde Edilmiş Ses ve Görüntülerin Boşanma Davasında Delil Olarak Sunulması ve Haberleşmenin Gizliliği İhlal (T.C.K 132) Suçu

Pek çok boşanma davasında gizlice yapılmış yahut ele geçirilmiş kayıtların delil olarak ileri sürülmesi istenmektedir. Bu kayıtların boşanma davasında mahkemeye…

DETAYLAR
Tenkis Davası

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.Yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer…

DETAYLAR
Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Vasiyet, resmi şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Resmi vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmi memur…

DETAYLAR
Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…

DETAYLAR
Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olmadığı yahut irade sakatlığı ile vasiyetnamenin oluştuğu yani miras bırakanın korkutularak yahut kandırılarak vasiyetnameyi düzenlediği iddiası…

DETAYLAR
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…

DETAYLAR
Veraset İlamının Alınması (Mirasçılık Belgesinin Alınması)

Veraset ilamı alınması konusu Türk medeni kanununun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ‘Başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh…

DETAYLAR
İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası

İPOTEĞİN TAPU SİCİLİNDEN TERKİNİ (SİLİNMESİ):Tapu siciline şerh edilen tapu sicilinden nasıl silineceği Türk medeni kanununun 883. Maddesinde belirlenmiştir.Madde 883 –…

DETAYLAR
Şufa (Önalım) Hakkı Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil

Hukukumuzda önalım  hakkı 2 şekilde düzenlenmiştir. Yasal şufa (önalım) hakkı ve sözleşmeye dayalı önalım hakkı. Önalım hakkı açıkça yasada tanımlanmamış…

DETAYLAR
Kız Çocuklarından Miras Kaçırmanın Hukuksal Boyutu

Ülkemizde yıllar ne kadar geçse de toplum ne kadar gelişse de ,halen içimizden atamadığımız kimi sosyo-kültürel alışkanlıklarımız var. Bunlardan birisi…

DETAYLAR
İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvuru Mecburiyeti ve Arabuluculuk Süreci

İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi ile getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre:Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren…

DETAYLAR
Telefon Görüşmelerini Smsleri yada Whatsapp Mesajlarını Haklı Bir Sebeple Yayınlamak Suç mu?

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ’Nİ İHLAL SUÇUBu suç Türk Ceza Kanunun 132.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 132. Madde uyarınca(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini…

DETAYLAR
Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davaları paylı mülkiyet (müşterek mülkiyet) yahut elbirliği ortaklığında (iştirak halinde mülkiyet) konusu olan taşınmazlar için söz konusu olur.…

DETAYLAR
Dilekçe Verme Hakkının Engellenmesi Suçu

Anayasamızda da düzenlenen dilekçe hakkı, bir sübjektif kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü, bu hak, toplu veya münferiden, ancak bireyler tarafından…

DETAYLAR
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile, bir anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır.Maddenin birinci fıkrasında,…

DETAYLAR
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davaları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan tapu iptali ve Tescili davalarında üç tip dava görülmekte olup bu üç tip davanın tarafları…

DETAYLAR
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu

Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…

DETAYLAR
Kişisel Verilerin Gizliliğini İhlal Suçu

(TÜRK CEZA KANUNUN 135.MADDESİ)Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde…

DETAYLAR
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Sebebi İle Tapu İptali ve Tescili Davaları

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tarafların taşınmaz satışını şu anda yapmak istemedikleri yahut yapamadıkları ancak ileride taşınmazın satışını gerçekleştirmek istedikleri durumda…

DETAYLAR
Babanın Çocuğuna Yaptığı Satışın İptal Edilmediği Özel Hal

Yargıtay’ın Miras bırakanın muvazaası konusunda yıllar içerisinde detaylanan yaklaşımları bulunmaktadır. Bu konuda geliştirdiği nispeten yeni bir görüş  olan minnet duygusuyla…

DETAYLAR
Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ülkemizde miras bırakanlar kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir.Örneğin anne babanız…

DETAYLAR
Mirasın Reddinin Sonuçları

Mirasın reddi Türk Medeni Kanunun 605. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 605 – ‘Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras…

DETAYLAR
Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil Davası

Ülkemizde miras bırakanlar kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir.Örneğin anne babanız…

DETAYLAR
Kız Çocuklarından Miras Kaçırmanın Hukuksal Boyutu

Ülkemizde yıllar ne kadar geçse de toplum ne kadar gelişse de ,halen içimizden atamadığımız kimi sosyo-kültürel alışkanlıklarımız var. Bunlardan birisi…

DETAYLAR
Koşullu Salıvermenin Geri Alınması (Şartlı Tahliye'nin Bozulması)

Koşullu salıverme temel olarak ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 107. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin 12. Ve 15. Fıkrasında …

DETAYLAR
Babanın Çocuğuna Yaptığı Satışın İptal Edilmediği Özel Hal

Yargıtay’ın Miras bırakanın muvazaası konusunda yıllar içerisinde detaylanan yaklaşımları bulunmaktadır. Bu konuda geliştirdiği nispeten yeni bir görüş  olan minnet duygusuyla…

DETAYLAR
Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü

HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit…

DETAYLAR
Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçinde Konut Sahibi Olması Sebebi İle Tahliye Davası

Türk borçlar kanununun 352/3 maddesi yalnızca konut kiralarına özgü olmak üzere kira kiracının konut sahibi olması halinde bu durumu bir…

DETAYLAR
Kiracının İki Kirayı Ödememesi Halinde Tahliyesi

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki başlıkta kullanmış olduğumuz terim hukuki değildir.Aslında pek çok yanlış bilgiyi düzeltebilmek adına bu başlığı seçmiş…

DETAYLAR
Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye Davası

Kiracının kiralananı belirli bir tarihi boşaltmayı taahhüt etmesi sebebiyle tahliye açılacak olan tahliye davasıdır. Bu durum TBK. 352/1 de belirlenmiştir.…

DETAYLAR
Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

Üstü kapalı ev ve işyerlerini satın alan yeni malikin söz konusu işyeri yahut eve ihtiyacı olması halinde Borçlar Kanunu 351.maddesinde…

DETAYLAR
Coronavirüs Tedbirleri Sebebi İle İşyeri Kiralarının Mahkeme Kararı İle İndirilmesi Talep Edilebilir

Coronavirüs kapsamında pek çok sektör kısıtlama tedbirlerinden etkilenmiş olsa da kimi sektörler için bu tedbirler ağır bir şok niteliğinde oldu.…

DETAYLAR
Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

Üstü kapalı ev ve işyerlerini satın alan yeni malikin söz konusu işyeri yahut eve ihtiyacı olması halinde Borçlar Kanunu 351.maddesinde…

DETAYLAR
İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

İhtiyaç sebebi ile tahliye davası kiralayan ya da malikin kiralanana ihtiyaç duyması sebebi ile söz konusu gayrimenkulü tahliye etmesi istemine…

DETAYLAR
Uzun Süren Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi Kira Tespit Davası

Kira bedeli belirlenmiş olmakla birlikte uzun süren kira sözleşmelerinde kiranın aynı kalması hatta enflasyon oranında artması dahi bazen hakkaniyetli sonuçlar…

DETAYLAR
Ödenmeyen Kira Bedeli Sebebi İle Kiracının Malına Hapis Uygulanması

Kiracı kira bedelini ödemediği takdirde kiraya veren kiracının kullandığı ve döşemede kullandığı mallar üzerinde hapis hakkını kullanabilir.Kiracı kira bedelini ödemediği…

DETAYLAR
Kiracı'nın Kira Süresi Dolamadan Kiralananı Boşaltması - Erken Tahliye Davası

Kiracı kiralananı dilediği tarihte boşaltamaz.Örneğin 1 yıl için kiraladığı bir kiralananı 3 ay sonra tahliye ederek anahtarın apartman yöneticisine bırakarak…

DETAYLAR
Kira Sözleşmesinde Depozito

Kira sözleşmesinde depozito konusu özellikle depozitonun nasıl değerlendirileceği önemli bir konu haline gelmiştir.Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki kiraya veren kiracısından…

DETAYLAR
Eski Kiracılara Kötü Haber

Türk Borçlar Kanunu 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce  konut ve üstü kapalı i̇ş yeri kiraları…

DETAYLAR
Kiracının Kiralanana Zarar Vermesi Sebebi İle Tazminat ve Tahliye Davası

Kiracın kiralanana zarar vermesi veya hor kullanması sebebi ile kiraya veren tahliye ve tazminat davası açabilecektir.Bu durum Türk Borçlar Kanunun…

DETAYLAR
Kira Süresi Bitince Kira İlişkisi Kendiliğinden Sona Erer mi?

KİRA SÜRESİ BİTİNCE KİRA İLİŞKİSİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERER Mİ?Eğer kira ilişkisi konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin ise bu takdirde …

DETAYLAR
Maganda Kiracıya Kötü Haber

Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…

DETAYLAR
Kiracınız Kirayı Ödemiyor İse Ne Yapmalısınız

Kiracının kirayı ödememesi halinde bizim yasamız kiralayana 2 seçenek sunmaktadır.Seçeneklerden ilki 1- Noter aracılığı ile yahut doğrudan kendiniz telgraf iadeli taahhütlü…

DETAYLAR
Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Gerekir mi?

Gayrimenkul Hukuku pek çok hukuk dalının birleşiminden oluşur. Bu hukuk dalları ; i̇dare hukukundan, borçlar hukukuna ;eşya hukukundan ,aile hukukuna …

DETAYLAR
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Nedir ?

Eskişehir Ceza Avukatı Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Resmi bir belgeyi düzenleme görev ve…

DETAYLAR
Anlaşmalı Boşanma İçin Gereken Şartlar Nelerdir ?

Eskişehir Boşanma Avukatı  Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.TARAFLAR MAL PAYLAŞIMI KONUSUNDA ANLAŞAMASA BİLE…

DETAYLAR
Yalan Tanıklık Suçu Nedir ?

Yalan tanıklık suçu Türk Ceza Kanununun 272. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun ortaya çıkması için tanık beyanının hükmün kesinleşmesi hususunda dikkate…

DETAYLAR
Müteahhit Mağduru Arsa Sahipleri Ne Yapmalı ?

Bir arsanız var ve bu arsayı kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile Müteahhit’e verdiniz.Müteahhit ise inşaatı bitirmedi. Haklarınız nelerdir ve ne…

DETAYLAR
Kişisel Verilerin Gizliliğini İhlal Suçu

TÜRK CEZA KANUNUN 135.MADDESİÇağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde…

DETAYLAR
İhbar Tazminatı Nedir ?

Eskişehir İş Hukuku  Avukat Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.İş ilişkisi bir süreye bağlı…

DETAYLAR
Gayrimenkul Hukuku Nedir ?

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Gayrimenkul taşınmaz mal demektir.Bir malın yeri…

DETAYLAR
İcra Takibi

İcra takibi:Alacaklının edimini ifa etmeyen borçludan  edimin ifasını sağlayabilmek için adalet mekanizmasının bir parçası olan icra dairesinde yaptığı hukuki işlemlerden…

DETAYLAR
İşe İade Davası Nedir ?

İşe İade Davası İş hukuku kapsamında Eskişehir İş Hukuku Avukat Gürler Koçak tarafından kaleme alınmıştır.İzinsiz kopyalanamaz ve link verilemez.İşçiler bazen işverenlerin…

DETAYLAR
Ağır Ceza Avukatı Kimdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Daha önce izah ettiğimiz gibi Türkiye’de avukatların…

DETAYLAR
Ceza Avukatı Nedir ? Sorumlulukları Nelerdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak, Koçak  Hukuk bünyesinde Ceza Hukuku kapsamında aşağıdaki yazıyı kaleme almıştır.Toplum düzeni hukuk kuralları ile korunmaktadır.Bu kurallara…

DETAYLAR
Kıdem Tazminatı Nedir ?

KIDEM TAZMİNATIEskişehir Avukat Gürler Koçak tarafından kaleme alınan bu yazı işçi işveren kıdem tazminatı hangi durumlarda alınır, hangi durumlarda kıdem…

DETAYLAR
Sosyal Medya Boşanmaları Körüklüyor Mu ?

Sosyal medya hayatımızın her alanında güçlü bir şekilde  yer almaya devam ettiği gibi  evlilikleri de etkilemeye başladı. Boşanmalarda da sosyal…

DETAYLAR
Tehdit Suçu

Tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu…

DETAYLAR
Zümrüt Apartmanı Kitabı Yazarı Abdullah Şevki 10 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir

ZÜMRÜT APARTMANI İSİMLİ KİTABIN YAZARI ABDULLAH ŞEVKİ İSİMLİ KİŞİ 5 YILDAN 10 YILA KADAR  YAYINLAYANLAR İSE 6 YILDAN 10 YILA…

DETAYLAR
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…

DETAYLAR
Cinsel Taciz Suçu

Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…

DETAYLAR
Sarkıntılık Suçu

Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…

DETAYLAR
Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…

DETAYLAR
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…

DETAYLAR
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…

DETAYLAR
Evi Terk Eden Eşe Karşı 6 Ay Beklemek Gerekir Mi?

Bugünlerde medyada  evini terk eden eşe karşı açılan boşanma davasının 40 gün sonra açılması sebebiyle davanın reddedildiği ve evini terk…

DETAYLAR
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…

DETAYLAR
Alkollu Araç Kullanma Suçu Ve Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun  48' inci maddesinde;Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç…

DETAYLAR
Evlenmeye İzin Davası

OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE İZİN DAVASITürk medeni kanunun 124. Maddesine göre evlenme yaşı 17 dir. Ancak Reşit olmadıkça evlenme sözleşmesi yapılamayacağından…

DETAYLAR
Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi

Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması…

DETAYLAR
Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez

Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…

DETAYLAR
Haksız Tutuklama Gözaltı Yahut El Koyma Sebebiyle Tazminat

Tutuklama ,gözaltı yahut elkoyma koruma tedbiri olup bu tedbirlerin haksız yada orantısız kullanılması halinde bireyler için tazminat isteme hakkı doğacaktır.Bu…

DETAYLAR
Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı?

Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına…

DETAYLAR
Miras Olarak Borç Kaldı İse Ne Yapmalısınız?

Eğer miras bırakandan size borç kalmış ise 2 seçeneğiniz mevcut:a)tüm borçları ödersinizb)Mirası reddedersiniz.MİRASIN REDDİ NASIL YAPILIR?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun…

DETAYLAR
Boşanma Sebepleri Nelerdir? Boşanma Davaları Kaça Ayrılır? Bunlar Nelerdir?

Medeni Kanun farklı bir şekilde sistematize ettiği halde uygulamada boşanma 2 farklı şekilde algılanmakta ve bütün pratik de bu ikili…

DETAYLAR
Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir

1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için…

DETAYLAR
Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü?

Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü…

DETAYLAR
Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Evraklar

Davanızı avukat yardımı olmadan takip  etmek isterseniz nüfus cüzdanınız ve dava dilekçenizle beraber mahkemeye başvurabilirsiniz.Bir avukat aracılığı ile davanızı takip…

DETAYLAR
Boşanma Nedir?

Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile…

DETAYLAR