Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…

Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…

Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…

Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun… Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun…
Koçak Hukuk

Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez

08.03.2019
Koçak Hukuk | Yeşil Alan Okul Alanı Hastane Olarak  Ayrılan Arsalar İçin Emlak Vergisi Ödenmez

Çevremizde Sıkça duyduğumuz şikayetlerden  şikayetlerden birisi ‘hem arsamı yeşil alan olarak belirlemişler hem de emlak vergisi alıyorlar’ yakınmasıdır. Esasen kanun koyucu bu şekilde bir vergilendirmenin haksız olduğunu belirlemiş ve yeşil alan hastane okul alanı olarak tasarrufu kısıtlanan ancak kamulaştırılmayan ve böylece mülkiyet sahibinin hakları  kısıtlanan bu tür gayrimenkuller için emlak vergisi ödemesinin duracağını öngörmüştür. 


Nitekim 3194 sayılı  imar kanunun  13.maddesi bu durumu açıkça belirlemektedir.


imar programına alınan alanlarda kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisi ödenmesi durdurulur. Kamulaştırmanın yapılması halinde durdurma tarihi ile kamulaştırma tarihi arasında tahakkuk edecek olan emlak vergisi, kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödenir. Birinci fıkrada yazılı yerlerin kamulaştırma yapılmadan önce plan değişikliği ile kamulaştırmayı gerektirmeyen bir maksada ayrılması halinde ise durdurma tarihinden itibaren geçen sürenin emlak vergisini mal sahibi öder.

Onaylanmış imar planlarında, birinci fıkrada yazılı yerlerdeki arsa ve arazilerin, bu Kanunda öngörülen düzenleme ortaklık payı oranı üzerindeki miktarlarının mal sahiplerince ilgili idarelere bedelsiz olarak terk edilmesi halinde bu terk işlemlerinden ayrıca emlak alım ve satım vergisi alınmaz.


GAYRİMENKULÜNÜZ İMAR PLANINDA GENEL HİZMETLERE AYRILAN  ALAN OLARAK NİTELENDİRİLEN CAMİ OKUL YEŞİL ALAN GİBİ İHTİYAÇLAR İÇİN AYRILMIŞ OLMASINA RAĞMEN SİZDEN EMLAK VERGİSİ ALINIYOR VEYA ALINMIŞ İSE NE YAPMALISINIZ? 


Gayrimenkulünüz okul, cami yol, meydan, otopark resmi yapılara, tesislere ,yeşil saha, çoçuk bahçesi, pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri hizmetlere ayrılan alanlarda ise bu takdirde bu gayrimenkulde kamulaştırma yapılasıya kadar inşaat ve esaslı tadilat yapamayacağınızdan anayasal mülkiyet hakkınız kısıtlanmış olup bu kısıtlı alanlar için emlak vergisi durdurulur.


Öncelikle ilgili belediyeye dilekçe ile  başvurarak alınmış olan vergilerin iadesini ayrıca bu  gayrimenkule ilişkin emlak vergisi tarhiyatının durdurulmasını talep etmelisiniz.


İlgili belediye tarafından bu konuda olumlu işlem yapılmadığı takdirde vergi mahkemesine dava açmanız gerekmektedir.