Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bloglar | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

BLOG

BLOG

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanununda “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157- 158- 159. maddelerinde düzenlenmiştir. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YETKİLİ VE GÖREVLİ…

DETAYLAR
Şantaj Suçu

Şantaj suçu  Türk Ceza Kanununda “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında m.107’de düzenlenmiştir. Burada korunan değer bireyin özgür irade ile düşünme…

DETAYLAR
Kasten Yaralama

Kast, Türk Ceza Kanunu’nun 21. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre bir fiilin kast içerebilmesi için o fiilin söz konusu suçun kanuni…

DETAYLAR
Eylem Planı Zincirleme Suç

Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…

DETAYLAR
Sahte Fatura Kullanma Suçundan Zincirleme Suç Kriterleri

Vergi usul kanunun 359/b maddesinde düzenlenen sahte fatura kullanma suçunda kullanılan faturalar bakımından suçun faturayı beyannamede bildirmekle doğduğu kabul edildiğine…

DETAYLAR
Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 134 Maddesindeki Düzenlenen Suç Bakımından İncelenmesi

Yargıtay’ın boşanma davasına sunulan deliller ile  bu suç bakımından yaklaşımı genel olarak ‘önceden planlayarak ve tuzak kurarak yapılmadığı ve boşanma…

DETAYLAR
Boşanma Davasına Sunulan Ses ve Görüntü Kayıtları İle T.C.K 133 Maddesindeki Düzenlenen Suç Bakımından İncelenmesi

Yargıtay’ın boşanma davasına sunulan deliller ile  bu suç bakımından yaklaşımı genel olarak ‘önceden planlayarak ve tuzak kurarak yapılmadığı ve boşanma…

DETAYLAR
Gizli Elde Edilmiş Ses ve Görüntülerin Boşanma Davasında Delil Olarak Sunulması ve Haberleşmenin Gizliliği İhlal (T.C.K 132) Suçu

Pek çok boşanma davasında gizlice yapılmış yahut ele geçirilmiş kayıtların delil olarak ileri sürülmesi istenmektedir. Bu kayıtların boşanma davasında mahkemeye…

DETAYLAR
Telefon Görüşmelerini Smsleri yada Whatsapp Mesajlarını Haklı Bir Sebeple Yayınlamak Suç mu?

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ’Nİ İHLAL SUÇUBu suç Türk Ceza Kanunun 132.maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 132. Madde uyarınca(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini…

DETAYLAR
Dilekçe Verme Hakkının Engellenmesi Suçu

Anayasamızda da düzenlenen dilekçe hakkı, bir sübjektif kamusal haktır. Sübjektif haktır; çünkü, bu hak, toplu veya münferiden, ancak bireyler tarafından…

DETAYLAR
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Haberleşmenin engellenmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suç tanımı ile, bir anayasal hak olan haberleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır.Maddenin birinci fıkrasında,…

DETAYLAR
Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Yayma) veya Ele Geçirme Suçu

Bu suç Türk Ceza  Kanununun   136.maddesinde düzenlenmiştir.Bu madde hükmü ile hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka…

DETAYLAR
Kişisel Verilerin Gizliliğini İhlal Suçu

(TÜRK CEZA KANUNUN 135.MADDESİ)Çağımızda kişilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluşlar tarafından başvurulmaktadır; hastanelerde…

DETAYLAR
Koşullu Salıvermenin Geri Alınması (Şartlı Tahliye'nin Bozulması)

Koşullu salıverme temel olarak ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 107. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin 12. Ve 15. Fıkrasında …

DETAYLAR
Yalan Tanıklık Suçu Nedir ?

Yalan tanıklık suçu Türk Ceza Kanununun 272. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun ortaya çıkması için tanık beyanının hükmün kesinleşmesi hususunda dikkate…

DETAYLAR
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu Nedir ?

Eskişehir Ceza Avukatı Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Resmi bir belgeyi düzenleme görev ve…

DETAYLAR
Ağır Ceza Avukatı Kimdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.Daha önce izah ettiğimiz gibi Türkiye’de avukatların…

DETAYLAR
Ceza Avukatı Nedir ? Sorumlulukları Nelerdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak, Koçak  Hukuk bünyesinde Ceza Hukuku kapsamında aşağıdaki yazıyı kaleme almıştır.Toplum düzeni hukuk kuralları ile korunmaktadır.Bu kurallara…

DETAYLAR
Tehdit Suçu

Tehdidin koruduğu hukukî değer, kişilerin huzur ve sükunudur; böylece kişilerde bir güvensizlik duygusunun meydana gelmesi engellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu…

DETAYLAR
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların cinsel istismarı suçu T.C.K.’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir.Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin…

DETAYLAR
Cinsel Taciz Suçu

Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…

DETAYLAR
Sarkıntılık Suçu

Sarkıntılık suçu da cinsel suçlar kategorisinde olan suçlardan olup Cinsel saldırı başlığı altında düzenlenmiştir. Sarkıntılık suçundan bahsedebilmek için cinsel istekleri…

DETAYLAR
Cinsel Saldırı Suçları

Cinsel Saldırı suçu Türk Ceza Kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin 1 fıkrasının 1.cümlesinde  cinsel saldırı suçunun basit şekli…

DETAYLAR
Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU (TCK 191)Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kişisel kullanım için satın alan ya da bulunduran kişi uyuşturucu madde…

DETAYLAR
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…

DETAYLAR
Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…

DETAYLAR
Alkollu Araç Kullanma Suçu Ve Cezası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun  48' inci maddesinde;Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç…

DETAYLAR
Haksız Tutuklama Gözaltı Yahut El Koyma Sebebiyle Tazminat

Tutuklama ,gözaltı yahut elkoyma koruma tedbiri olup bu tedbirlerin haksız yada orantısız kullanılması halinde bireyler için tazminat isteme hakkı doğacaktır.Bu…

DETAYLAR