Eylem Planı Zincirleme Suç | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…

Eylem Planı Zincirleme Suç | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…

Eylem Planı Zincirleme Suç | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…

Eylem Planı Zincirleme Suç | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında… Eylem Planı Zincirleme Suç | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :İnsan hakları eylem planı kapsamında…
Koçak Hukuk

Eylem Planı Zincirleme Suç

11.03.2021
Koçak Hukuk | Eylem Planı Zincirleme Suç

Yargı reformu ve sahte fatura kulanma suçunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması bakımından getirmesi beklenen yenilikler :


İnsan hakları eylem planı kapsamında sahte fatura kullanma suçu ile ilgili olarak zincirleme suç hükümlerinin yeniden düzenleneceği ve etkin pişmanlık imkanı getirileceği açıklanmıştır.Öncelikle bugün  Sahte Fatura Kullanma Suçunda ( V.U.K. 359/b) zincirleme suç  (T.C.K. 43) hükümleri nasıl uygulanmaktadır ?


Sahte Fatura Kullanma (V.U.K. 359/b) Suçunda  TCK 43.Madde uyarınca zincirleme suç hükümlerinin uygulaması neredeyse yalnızca  sahte faturanın KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması halinde karşımıza çıkmaktadır. Aynı takvim yılı içinde birden fazla beyannamede sahte fatura indirim konusu yapılmış ise bu takdirde aynı takvim yılı içinde kullanılan sahte faturalar zincirleme suç kapsamında değerlendirilerek temel ceza 1/4 ile 3/4 oran arasında artırılarak ceza tayinine gidilmektedir. Örneğin  2018 ve 2019 yıllarında birden fazla KDV beyannamesinde her takvim yılı için birden fazla beyannamede sahte fatura indirim konusu yapılmış ise V.U.K 359/B uyarınca her takvim yılı için 3 ila 5 yıl arasında ayrı ayrı temel ceza belirlenecek bu ceza TCK 43 Maddesi uyarınca 1/4 ten 3/4 ' e kadar artırılacaktır.Örneğimizde 2018 yılı için 3 ila 5 yıl arasında bir temel ceza belirlenecek ceza zincirleme suç kabul edilerek 1/4 ila 3/4 arasında oranda  hakimin takdiri miktarınca artırılacaktır.Yine 2019 yılı için 3 ila 5 yıl arasında bir temel ceza belirlenecek ceza zincirleme suç kabul edilerek 1/4 ila 3/4 arasında oranda  hakimin takdiri miktarınca artırılacaktır.Böylece 2 ayrı zincirleme suç ve 2 ayrı ceza oluşacaktır.Örneğin 3 yıl takdiren 1/3 oranında artırılarak 2018 yılı için 4 yıl 2019 yılı için 4 yıl olmak üzere toplamda sanığa 8 yıl ceza verilecektir. Bu örnekte sanığın son 5 yıllık defterlerinde aynı şekilde sahte fatura kullandığı kabul edilecek olursa 4x5=20 yıl hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.


Mevcut uygulamada suç ile ceza arasında ceza ile güdülen amacı çok aşan neticeler oluştuğu, kimi zaman mükelleflerin 43 yıla varan hapis cezaları ile karşı karşıya kaldığı, suçun oluşumu için vergi kaybının oluşması gerekmediği, uygulamada sahte faturayı bilerek kullandığının yani kastın tayininin ceza hukukçusu olmayan maliye memurları ve maliye sisteminden ayrılmış bilirkişilerce tespit edildiği sıkça gündeme gelen eleştirilerdendir.


Her ne kadar detayları netleşmese de anlaşıldığı kadarı ile eylem planı ile ‘takvim yılı’ kriteri terkedilerek zincirleme suçun başlangıcı olarak ilk beyanname verildiği tarih ; tamamlanma anı olarak da son beyanname tarihi kabul edilmek suretiyle ilk işlenen suç ve son işlenen suç da dahil olmak üzere işlenen tüm suçlar  zincirleme suç kapsamında değerlendirilecektir. Böyle bir durumda sanık 2019 ve 2020  yılları içinde birden fazla beyannamede sahte faturayı indirim konusu yapmış ise 2 ayrı zincirleme suçtan dolayı ceza almayacak    ‘bir suç işleme kararının kapsamında değişik tarihlerde aynı kişiye karşı aynı suçu birden fazla işlemiş’ kabul edilerek tek bir zincirleme suç nedeniyle cezalandırılacaktır. Kanaatimizce bu hem suç ve ceza siyaseti hem de T.C.K. da düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin ruhuna daha uygun olacaktır.