eskişehir ceza avukatı eskisehir ceza avukatı ceza avukatı başarılı ceza avukatı iyi avukat

eskişehir ceza avukatı eskisehir ceza avukatı ceza avukatı başarılı ceza avukatı iyi avukat

eskişehir ceza avukatı eskisehir ceza avukatı ceza avukatı başarılı ceza avukatı iyi avukat

eskişehir ceza avukatı eskisehir ceza avukatı ceza avukatı başarılı ceza avukatı iyi avukat eskişehir ceza avukatı eskisehir ceza avukatı ceza avukatı başarılı ceza avukatı iyi avukat
Koçak Hukuk

Ceza Avukatı Nedir ? Sorumlulukları Nelerdir ?

01.07.2019
Koçak Hukuk | Ceza Avukatı Nedir ? Sorumlulukları Nelerdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak, Koçak  Hukuk bünyesinde Ceza Hukuku kapsamında aşağıdaki yazıyı kaleme almıştır.


Toplum düzeni hukuk kuralları ile korunmaktadır.Bu kurallara aykırılık kimi zaman yalnızca hukuka aykırılık olarak nitelenirken kimi zaman da suç olarak nitelendirilmektedir. Yani hukuka aykırı her fiil suç olmamasına rağmen her suç hukuka aykırıdır.Örneğin yakıt aidatı ödememek hukuka aykırı olmasına rağmen ceza hukuku anlamında bir suç değildir. Yakıt aidatı ödenmez ise herhangi bir hapis veya para cezasıyla yahut ceza hukukunun öngördüğü diğer yaptırımlar ile karşılaşmazsınız. Sadece aleyhinize  icra takibi başlatılarak haciz işlemi uygulanabilir.Ancak apartman yöneticisi toplamış olduğu yakıt aidatlarını şahsi harcamalarında kullanır ise bu hukuka aykırılık ceza hukukuna ilişkin olup apartman yöneticisi hakkında ceza davası açılacaktır.Bu ceza davası neticesinde hapis veya adli para cezası verilebilir.Kısa süreli hapis cezası söz konusu ise bu kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilecektir. Suç ve ceza’yı bu şekilde kısaca özetledikten sonra ceza hukukunu tanımlayabiliriz. En temel anlatımıyla ceza hukuku: suç ve suçun yaptırımı olan  ceza ile ilgilenen hukuk dalıdır.


 CEZA AVUKATI NEDİR ? 

Ülkemizde avukatların yasal olarak branşlaşma ve uzmanlıklarını açıklama hakları yoktur. Bu sebeple bütün avukatlar kural olarak her türlü davaya girebilirler. Ancak kimi avukatlar belli tip davalar dışındaki davaları kabul etmemekte; bazı hukuk alanlarında çalışmayı tercih etmektedirler. Ceza avukatı olarak nitelendirilen avukatlar genellikle ceza davalarını kabul ederek bu alanda çalışmayı tercih eden ve yoğunlaşan kişilerdir. Ülkemizde yürürlükte olan 2800’e  yakın kanun olup, her kanun pek çok maddeden oluşmaktadır.Kanun maddeleri toplamının 70.000 civarı olduğu değerlendirilmektedir. Doğrudan doğruya ceza hukuku alanındaki yasalar Türk Ceza Kanunu ,Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu olup toplam üç kanun doğrudan doğruya ceza hukukunu düzenlemektedir.Bu kanunlardaki madde sayısı yaklaşık 800’dür.Bundan başka kimi özel yasalarda da suç ve cezalar belirlenmiş olup bu yasa maddeleri de 200 ü bulmaz. Ancak Adliyelerdeki dosya yoğunluğunun yaklaşık yarısı ceza dosyalarından oluşmaktadır. 

                             

 CEZA AVUKATININ SORUMLULUKLARI NELERDİR ?


 Ceza Hukukunun kazuistik olarak değil genel ve soyut olarak düzenlenmiş olması bu hukuk dalının Yargıtay’ın emsal kararları ile gelişmesine yol açmıştır. Ceza Avukatı bu sebeple yasa maddelerini bilmekle yetinemez. Yargıtay’ın emsal kararlarını da yakından takip etmek mecburiyetindedir. Tutuklu olan kişilerin davasını alan ceza avukatı duruşma öncesi tutuklu ile cezaevinde görüşerek maddi gerçeği kavramaya çalışır. Sanığın  ceza avukatına güvenmesi ve gerçeği söylemesi son derece önemlidir. Çünkü bazen gerçeği saklamaya çalışarak büyük bir ceza almak yerine gerçeği detayları ile anlatarak suça sürüklenme sebepleri de belirtilmek suretiyle mahkemeden sanığın cezada indirim alması sağlanabilir. Ülkemizdeki sosyal yapı sebebi ile özellikle tutuklu olan sanıklarda pek çok akrabası ceza avukatını arayarak fikir beyan etmekte ve soru sormaktadır. Ceza avukatı sabırlı olmalı ; içinde bulunduğu toplumun yapısını ve sanığın tutuklu olmasını göz önüne alarak yalnızca sanığa değil ;sanığın 1. Derece akrabalarına da nasıl bir savunma yapılacağını ;eldeki delillerin değerlendirilmesini; indirim veyahut beraat sebeplerini; muhtemel ceza miktarını anlatmalıdır. Sanık ,ceza avukatı ve sanığın dışarıdaki ailesi tutuklu işlerde sürecin sonuna kadar bir arada çalışmalıdır.


Ceza avukatı dosyayı ayrıntılı olarak incelemek ve dosyayı hakimden daha iyi bilmek zorundadır. Çünkü çoğunlukla şeytan ayrıntıda gizlidir. Ceza avukatı savunmasını hazırlarken bazen tek bir cümle yazabilmek için yüzlerce sayfalık Yargıtay kararı okumaktadır. Çünkü davanın kaderini etkileyecek omurga ilk celseye kadar verilecek yazılı savunmadır. Bu savunma bir kez verildikten sonra dönüş zor olur. Bu savunma dilekçesi ise yoğun emek isteyen sıkıntılı bir süreçtir. Ceza avukatının en temel sorumluluğu denilebilir ki doğru bir savunma dilekçesi vermektir. Baştan savma ve kalıplaşmış; kopyala-yapıştır şeklinde  dilekçeler verilmesi halinde ,savunma hakkı neredeyse hiç kullanılmamış tüm yük mahkeme hakimi veyahut heyetin omuzlarına bırakılmış olur. Dosyasına hakim ;Yargıtay kararları ile savunmasını desteklemiş ve bunu sade bir üslupla savunma dilekçesi haline getirebilmiş bir ceza avukatı, Mahkeme Hakimi veyahut Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti için de büyük şanstır. Vicdani kanaatiyle karar verecek hakim, savunma makamı tarafından doğru hazırlanmış bir savunmayı okuduğunda  ,sanığın lehine olan hususları ve emsal Yargıtay kararlarını araştırmakla uğraşmayacak, var olan savunma kendisine yetecektir. 

Yargılama devam ettiği sırada sanık tutuklu kalabilir. Bu durumda cezaevine giderek sanıkla  görüşme yapılması ve davanın gidişatı hakkında değerlendirme yapılması son derece önemlidir. Tutukluluk devam ettiği sürece sanıkla ve sanık yakınları ile olan diyalog devam ettirilmelidir. 

Mahkeme sanık aleyhine karar verir ise kararın Bölge Adliye Mahkemesince i̇ncelenmesi için  i̇stinaf kanun yoluna başvurmak ve bölge adliye Mahkemesi de başvuruyu reddederse yahut kararı onar ise Yargıtay yoluna başvurmak da   Ceza Avukatının görevleri arasındadır.