eskişehir avukat gürler koçak eskişehir avukat gürler koçak tarafından hazırlanmıştır.

eskişehir avukat gürler koçak eskişehir avukat gürler koçak tarafından hazırlanmıştır.

eskişehir avukat gürler koçak eskişehir avukat gürler koçak tarafından hazırlanmıştır.

eskişehir avukat gürler koçak eskişehir avukat gürler koçak tarafından hazırlanmıştır. eskişehir avukat gürler koçak eskişehir avukat gürler koçak tarafından hazırlanmıştır.
Koçak Hukuk

Ağır Ceza Avukatı Kimdir ?

01.07.2019
Koçak Hukuk | Ağır Ceza Avukatı Kimdir ?

Eskişehir Avukat Gürler Koçak Hukuk Tarafından özel olarak bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.İzinsiz kopyalanamaz link verilemez.


Daha önce izah ettiğimiz gibi Türkiye’de avukatların yasal olarak branşlaşma hakları olmadığı gibi kendisini belli bir konuda uzman olarak gösterme hakkı da yoktur. Ancak avukatların belirli alanlarda çalışmayı tercih ederek yalnızca belirli branşlarda gelen davaları kabul etme hakları vardır. Hemen tüm  ceza avukatları yargılamayı yapmaya Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevli olduğu suç tiplerinde savunman olarak görev yapmaktadırlar. Kanunda hangi suçların yargılamasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacağı belirlenmiştir. Uyuşturucu ticareti, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, zimmet , nitelikli dolandırıcılık   gibi suçlarda yargılamayı yapmaya görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. Asliye ceza Mahkemesi’nde yargılama tek hakimle yapılır iken Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama üç hakimle yapılmaktadır. Her hakimin oyu eşit olup oy verme en genç üyeden başlayarak yapılır. Daha önceden asliye ceza mahkemelerinde savcı bulunmakta iken artık asliye ceza mahkemelerinde savcı bulunmamaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise savcı bulunmaktadır. Toplumdaki yaygın kanaatin aksine savcı yalnızca sanığın aleyhine değil lehine de talepte bulunabilir. Bu mahkemelerde sıklıkla görev yapan avukatlara toplumda ağır ceza avukatı nitelemesi yapılmaktadır.


 AĞIR CEZA AVUKATININ SORUMLULUKLARI NELERDİR?


Ağır ceza Mahkemesi’nde yargılaması  yapılan suçlar itibariyle sanığın tutuklu olarak yargılanması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda öncelikle vekalet almak suretiyle ağır ceza avukatı tutukluyu cezaevinde ziyaret edecek dosyayı onunla tartışarak davayı onun gözünden de görecek ve dava dosyasını  incelerken bu hususları da göz önüne alacaktır. Tüm ceza avukatlarının çalışma tarzları farklı olabilir. Ancak kanaatimizce doğru olan çalışma şekli sanık tutuklu ise: 

a)cezaevine noterin giderek sanıktan  vekaletname alması

b) bu vekaletnameye dayalı olarak dosyanın bir örneğinin  alınması

c) dosyanın ağır ceza avukatı tarafından ayrıntılı bir şekilde  incelenmesi

d) daha sonra cezaevinde sanıkla yapılacak görüşmede sanıktan  gerekli bilgilerin alınması 

e)Tüm bu aşamalardan sonra emsal Yargıtay  kararları da gözetilerek savunmanın hazırlanması

Şeklindeki yol haritası izlenmelidir.

Sanık tutuklu değilse:

  1. Dosyanın bir örneği sanıktan talep edilmeli 

  2. ayrıntılı bir incelemeden sonra 

  3. sanıkla  görüşme yapılarak 

  4. savunma oluşturulmalıdır.

      Yukarıda izah ettiğimiz gibi ceza avukatının en önemli sorumluluğu ilk celseye kadar ağır ceza mahkemesi heyetini i̇kna edebilecek  tutarlı bir savunma hazırlamaktır. Bu savunma deyim yerindeyse davadaki kırılma noktasıdır. İlk celsede yapılan savunma i̇kna edici olmaktan uzak ve Yargıtay emsal kararlarına aykırı ise daha sonra yapılacak çalışmalar aynı oranda netice almaktan uzak kalacaktır. 

Yargılama devam ettiği sırada sanık tutuklu kalabilir. Bu durumda cezaevine giderek sanıkla  görüşme yapılması ve davanın gidişatı hakkında değerlendirme yapılması son derece önemlidir. Tutukluluk devam ettiği sürece sanıkla ve sanık yakınları ile olan diyalog devam ettirilmelidir. Mahkeme sanık aleyhine karar verir ise kararın bölge adliye Mahkemesince i̇ncelenmek üzere i̇stinaf kanun yoluna başvurmak ve bölge adliye Mahkemesi de   başvuruyu reddederse yahut kararı onar ise Yargıtay yoluna başvurmak da Ağır Ceza Avukatının görevleri arasındadır.