Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa… Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa…
Koçak Hukuk

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

14.05.2019
Koçak Hukuk | Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇU (TCK madde 188/3)

T.C.K. 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticareti kabul edilen eylemler  satma, satın alma satışa arz etme uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri başkasına verme, nakletme, sevk etme, depolama, kabul etme veya bulundurma olarak belirtilmiştir. TCK madde 188/3 uyarınca, bu fiiillerin tamamı uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin yasadışı ticareti suçu olarak düzenlenmiştir.

SUÇUN CEZASI T.C.K. 188/3 uyarınca  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, ON YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS VE BİN GÜNDEN YİRMİBİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.

Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası ON BEŞ YILDAN AZ OLAMAZ.


T:C.K. 188/4 UYARINCA UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇUNDA CEZADA ARTIRIM SEBEBİ

a)Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz morfin olması, 

  1. b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,

 halinde verilecek CEZA YARI ORANINDA ARTIRILIR.


 TCK 188/5 UYARINCA UYUŞTURUCU MADDE  TİCARETİ SUÇUNDA CEZADA ARTIRIM SEBEBİ

 Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

 Bu suç tipindeki en önemli sorun yakalanan şüphelilerin neredeyse tamamının ayrıca bu tür uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanıyor olmasıdır. Ancak sırf kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak t.c.k. 191. maddesinde ifadesini bulan uyuşturucu kullanma suçunu oluşturacağından bu iki suç arasındaki fark nasıl ortaya konulacaktır?Yani sanığın uyuşturucu bulundurma kastı kullanım maçı ile mi yoksa ticareet amacı ile midir?Sonuçları birbirinden çok fark lı olacak bu sorularda Yargıtay çeşitli kriterler ortaya koymuştur.


1-MİKTAR KRİTERİ

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

  1. 2014/10-7 K. 2014/322 T. 10.6.2014

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları gözönüne alarak, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak

miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.


2-SAKLAMA BİÇİMİ KRİTERİ:

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi satışa hazır halde fişek tabir edilen küçük paketlerde çok sayıda bulundurması durumunda bu uyuşturucu maddeleri ticari amaçla bulundurduğunu bu maddeleri satmak anacıyla bu şekilde paketlediği kabul edilmektedir.


3-DİNLEME KAYITLARI TEKNİK TAKİP VE SATIŞA YÖNELİK HAREKETLERİN TESPİTİ

Pek çok olayda artık asayiş birimleri teknik takip imkanlarından yararlanmaktadırlar. Böylece dinleme ve fotoğraflama yahut teknik takip ile uyuşturucu satıcılarının gün içinde kimlerle görüştüğü hangi sıklıkla görüştüğü tespit edilerek uyuşturucu temini yapan satıcıların uyuşturucuyu kimlerden alıp kimlere satış yaptığı tespit edilmekte böylece bağımlı için bulundurma fiiline uygulanacak ceza ile satıcı için bulundurma fiiline   uygulanacak ceza farklılaşmaktadır.