Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)… Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,b)…
Koçak Hukuk

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu

17.05.2019
Koçak Hukuk | Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılması Kolaylaştırma Suçu

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU (T:C.K 190)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan,

b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi T.CK.190.maddesinde ifadesini bulan uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunu işlemiş olur.Yukarıda sayılan seçimlik hareketler sınırlı sayılı olup bu seçimlik hareketler dışında bir eylem ile bu suçun işlenmesi mümkün değildir.


UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇUNUN CEZASI

Bu suçu işleyen kişi, BEŞ YILDAN ON YILA KADAR HAPİS  ve BİN GÜNDEN ONBİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılır.


UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI  ÖZENDİRME SUÇU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, BEŞ YILDAN ON YILA KADAR HAPİS VE BİN GÜNDEN ON BİN GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIR. 


Bu suçun oluşumu için olmazsa olmaz koşul aleniyet koşuludur. Aleniyetten kasıt belirli olmayan kişilerce ve birden fazla kişi tarafından bu eylemlerin algılanabilmesi gerekmektedir. Yani 1 kişinin belirli bir kişiye karşı yaptığı özendirme eylemi aleniyet unsurunu içermediğin-den bu suça vücut vermeyecektir.


Bu suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.


Bu suçlar ile ilgili kovuşturma cumhuriyet başsavcılığı tarafından re’sen yapılmakta olup takibi şikayete bağlı değildir.


GÖREVLİ MAHKEME

Bu davalara bakma görevi asliye ceza mahkemesine aittir.


BU SUÇDAKİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Bu suçdaki dava zamanaşımı sekiz yıldır.Ancak LBu suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde dava zamanaşımı dava zamanaşımı 15 yıldır.RMÜLGA (KOD) GEREKÇE yıldır.