Cinsel Taciz Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…

Cinsel Taciz Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…

Cinsel Taciz Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…

Cinsel Taciz Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı… Cinsel Taciz Suçu | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı…
Koçak Hukuk

Cinsel Taciz Suçu

28.05.2019
Koçak Hukuk | Cinsel Taciz Suçu

Bu suç Türk Ceza kanununun 105. Maddesinde düzenlenmiştir.Ancak burada önemli bir açıklama yapalım.Maalesef medyada ‘’Taciz ‘’ kelimesi Neredeyse Cinsel Saldırı Suçlarının tamamı için kullanılmakta olup; ceza hukukunda kullanıldığı anlamda kullanılmamakta ve bu durum pek çok anlam ve bilgi karışıklığına yol açmaktadır. Bu sebeple öncelikle Taciz(T.C.K.105); sarkıntılık(T.C.K.102/1-2 cümle ) ;basit cinsel saldırı(ırza tasaddi)(T.C.K 102/1);Nitelikli cinsel saldırı T.C.K 102/2)(ırza geçme-tecavüz) ;Küçüklerin cinsel istismarı(T.C.K 103) (küçüklere yönelen cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı) ;Reşit olmayanla cinsel ilişki T.C.K 104 suçlarının en basit haliyle açıklaması yapılacak ve daha sonra cinsel taciz suçu irdelenecektir.


Cinsel Taciz:

FİZİKSEL TEMAS OLMADAN bir kimseyi cinsel amaçlı olarak bir kimseyi rahatsız etmektir.Cinsel içerikli Laf atma , telefona cinsel  fotoğraf yollama gibi eylemler örnek verilebilir.


Sarkıntılık  (T.C.K.105):

Belli bir yoğunluğa ulaşmayan anlık  veyahut kesik kesik genellikle giysilerin çıkartılmadan işlenen  mağdurun vücudu üzerinde onun rızasına aykırı olarak cinsel tatmin amaçlı yapılan öpme elleme gibi fillerdir. Cinsel tacizden farkı sarkıntılık suçunda  fiziksel temas söz konusudur.


Basit Cinsel Saldırı(Irza Tasaddi)  T.C.K 102/1 :

Sarkıntılık boyutunu geçen mağdurun vücudu üzerinde onun rızasına aykırı olarak cinsel tatmin amaçlı yapılan eylemlerdir. Nitelikli cinsel saldırı suçundan ayrıldığı nokta basit cinsel saldırıda  vücuda bir organ yahut cisim sokulmamasıdır. Sarkıntılık suçundan farkı ise eylemin yoğunluk açısından sarkıntılık boyutunu aşması belli bir süreklilik yahut tekrarlanan hareketlerden oluşmasıdır.Birden fazla kez öpme; cinsel organların uzun süre ellenmesi mağdurun giysilerinin çıkartılarak cinsel eylemlerde bulunulması örnek olarak gösterilebilir.Cinsel tacizde  temas yokken burada temas şarttır.


Nitelikli Cinsel Saldırı(Irza geçme-Tecavüz)  (T.C.K 102/2):

Mağdurun vücudu üzerinde onun rızasına aykırı olarak cinsel tatmin amaçlı yapılan ve mağdurun vücuduna bir organ yahut cisim sokulduğu eylemlerdir. Basit cinsel saldırıdan ayırt eden farkı bu eylemler esnasında vücuda bir nesne yada organın rıza hilafına sokulması olup cinsel tacizde  ise mağdurun vücuduna temas söz konusu değildir.


Küçüklerin Cinsel İstismarı  (T.C.K 103):

Türk ceza Kanunun 102.madddesinde büyüklere yönelik olarak gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu düzenlenmiş olup maddenin paraleli olarak küçüklere yönelik saldırılar 103.madde de düzenlenmiş.Bu maddede düzenlenen fiiller 15 yaşından küçük çocukları kapsamaktadır.


Reşit olmayanla cinsel ilişki (T.C.K 104):

Cinsel eylemler 18 yaşından küçük fakat 15 yaşından büyük çocuklara karşı gerçekleştirilir ve nitelikli  cinsel saldırı düzeyinde rızaya dayalı olarak işlenirse yani vücuda nesne ya da organ girer  ise bu takdirde eylem T.C.K’nunda 104. Maddesinde düzenlenen cezalandırılan  suç oluşacaktır. Yargıtay’a göre oral yoldan gerçekleşen cinsel ilişki bu madde kapsamında cezalandırılamaz ancak anal ve vajinal ilişki söz konusu olursa cezalandırılacaktır. 


Cinsel Taciz Suçu:

Türk Ceza Kanununun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; 


 (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına (fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Suçun;
    a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,  
    b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
    c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
    d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
    e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 

Suçun fail ve mağduru hem kadın hem erkek olabilir. Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen yani fiziksel temas olmayan cinsel davranışlarla işlenebilir. Bu suçların takibi şikayete bağlıdır

Bir kimseye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesi bu suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. 

Buna göre, bir kişiye karşı cinsel amaçlı olarak söz atmak, ıslık çalmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, tenasül uzvunu göstermek veya soyunmak şeklindeki hareketler cinsel taciz suçunu oluşturur.