Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İCRA İFLAS HUKUKU

Borçlunun borcunu zamanında ödeyememesi halinde borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen alacaklının alacağını hangi usullerle alacağını belirleyen hukuk dalına icra iflas hukuku denir.

İcra iflas hukuku ile ilgili başlıca dava ve takipler  şunlardır :

-Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye istemli icra takbi

*Memur muamelesini şikayet

*Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

*Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi

*Kira alacağı icra takibi

*Bir işin yapılmasına ilişkin icra takipleri

*İlama dayalı icra takipleri

*Nafaka icra takibi

*Tasarrufun iptali davası

*İhalenin feshi davası