Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku’nun konusu: Nişanlanma,evlenme ,evlenmenin iptali,boşanma, velayet, çocukla şahsi ilişki kurulması, mal rejimleri ve tasfiyesi, nesep, soybağı, hısımlık, evlat edinme, nafaka,vesayet,vasi atanması,çocukların korunması,kayyım atanması konularını inceleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku İle ilgili başlıca davalar:

*Nişanın haksız bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

*Boşanma ve boşanmanın fer’isi niteliğindeki maddi ve tazminat , velayet,nafaka  davaları anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın protokolünün hazırlanamsı

*Nafaka ve tazminatların icraya konulması

*Çocukla şahsi ilişki tesisi ve icraya konulması, değiştirilmesi ,kaldırılması davaları

*Babalık davası ve nafakanın belirlenmesi

*Velayetin kaldırılması yahut değiştirilmesi

*Vasi atanması, vasiliğin kaldırılması, vasinin değiştirilmesi


Aile Hukuku Dava Çeşitleri Nelerdir?

1-Nişanlaşmaya İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

2-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

3-Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası

4-Evliliğin Tespiti Davası

5-Evlilik Tarihinin Tespiti Davası

6-Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası

7-Olağandışı Evlenmeye İzin Davası

8-Olağan Evlenmeye İzin Davası

9-Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası

10-Evlenme Sırasında Evli Bulunması Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası

11-Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası

12-Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası

13-Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası

14-Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

15-İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

a-Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

aa-Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

ab-Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

ac-Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

b-Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

ba-Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

bb-Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

c-Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

16-Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

17-Zina Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

18-Hayata Kast Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

19-Pek Kötü Davranış Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası

20-Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

21-Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

22-Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

23-Terk Sebebiyle Boşanma Davası

24-Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

25-Evlilik Birliğinin Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

26-Evlilik Birliğinin Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

27-Evlilik Birliğinin Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

28-Evlilik Birliğinin Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

29-Evlilik Birliğinin Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

30-Evlilik Birliğinin Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

31-Evlilik Birliğinin Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

32-Anlaşmalı Boşanma Davası

33-Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası

34-Ayrılık Davası

35-Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası

36-Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası

37-Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası

38-Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası

39-Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

40-Yoksulluk Nafakası Davası

41-Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası

42-Kişisel İlişki Kurulması Davası 43-Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası

a-Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası

b-Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası

44-Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası

45-İştirak Nafakası Verilmesi Davası

46-İştirk Nafakasının Değiştirilmesi Davası

a-İştirak Nafakasının Arttırılması Davası

b-İştirak Nafakasının Azaltılması Davası

47-İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası

48-Velayet Davası

49-Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davası

50-Ortak Konutun Belirlenmesi Davası

51-Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava

52-Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem

53-Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası

54-Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları

55-Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası

56-Meslek veya İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava

57-Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası

58-Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hakiminin Müdahalesi Davası

59-Aile Konutunun Devrinin İptali Davası

60-Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası

61-Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası

62-Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası

63-Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası

64-Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası

65-Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası

66-Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesini İsteme Davaları

a-Genel Müdahale İsteme(TMK m. 195 f.2) b-Özel Müdahale İsteme(TMK m. 195 f.3)

67-Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme: Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası

a-Katılma Payının Belirlenmesi Davası

b-Katılma Payının Değiştirilmesi Davası

68-Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları

a-Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası

b-Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası

c-Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası

d-Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası

e-Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası

69-Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası

70-Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası

71-Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası

72-Ortak Konuttan Yararlanma Davası

73-Ev Eşyasından Yararlanma Davası

74-Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası

75-Tedbir Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası

76-Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslim Davası

77-Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası

78-Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası