Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku temel olarak eşya hukuku  ve borçlar hukuku kurallarıyla düzenlenen ve taşınmazlar konusundaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk disiplinidir

Gayrimenkul Hukuku ile ilgili başlıca dava türleri ve hukuki işlemler şunlardır.

*Tapu iptali ve tecili davaları

*Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelere dayalı olarak açılan davalar

*İpotek ve ipotekten kaynaklanan davalar

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ve bu sözleşmeye dayalı davalar

*Şufa (önalım) davası

*Geçit hakkı davsı

*İntifa (kullanım) hakkına dayalı davalar

*Kamulaştırma davaları

*İnşaat davaları

*Kamulaştırma davaları

*kentsel dönüşüm davaları

*Taşınmaza yapılan tecavüzün önlenmesi davaları

*Ecrimisil davaları

*İmar kanunundan kaynaklanan davalar

*Kira davaları

*Muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tescili davaları