Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MİRAS HUKUKU

Eskişehir Miras Hukuku konusunda uzman Koçak Hukuk,

Miras Hukuku  kişinin ölümü halinde malvarlığının kimlere hangi oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku ile ilgili Başlıca davalar şunlardır.

*Muris Muvazası sebebi ile açılan davalar: Miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırmak (genellikle kız çocuklarını mirastan mahrum etmek) amacıyla mallarını satış yapmış gibi gösterdiği hallerde açılan bu satışların iptali için başvurulan dava türüdür.Genellikle gayrimenkul mallar için açıldığından Muris Muvazası sebebi ile Tapu iptali ve tescil davsı olarak açılır.Traktör otomobil gibi menkul mallarda Muris Muvazası sebebi ile trafik sicil kaydının iptali  tescil davası olarak açılmalıdır.

*Vasiyetnamenin iptali davsı

*Veraset ilamı alınması

*Veraset ilamının iptali

*Vasiyetnamenin düzenlenmesi

*Vasiyetnamenin iptali

*Mirastan feragat sözleşmesi

*Tenkis davası