Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

MİRAS HUKUKU

Eskişehir Miras Hukuku konusunda uzman Koçak Hukuk,

Miras Hukuku  kişinin ölümü halinde malvarlığının kimlere hangi oranda intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku ile ilgili Başlıca davalar şunlardır.

* Vasiyetnamenin iptali davası

* Veraset ilamı alınması

* Veraset ilamının iptali

* Vasiyetnamenin düzenlenmesi

* Mirastan feragat sözleşmesi

* Tenkis davası

* Mirasçılıktan Çıkarma

* Muris Muvazaası Sebebi İle Tapu İptali ve Tescil Davası

* Mirasın Reddi Davası

* Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası