Mirasçılıktan Çıkarma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…

Mirasçılıktan Çıkarma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…

Mirasçılıktan Çıkarma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…

Mirasçılıktan Çıkarma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi… Mirasçılıktan Çıkarma | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi…
Koçak Hukuk

Mirasçılıktan Çıkarma

09.01.2021
Koçak Hukuk | Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan  çıkarma  ölüme bağlı tasarrufla yapılır. Bu da genellikle vasiyetname yolu ile olur. Mirastan çıkarmadan bahsedebilmek için saklı pay sahibi mirasçının miras almasını engelleyecek şekilde vasiyetname düzenlemesi yapılması gerekir.Mirastan çıkarmanın iki sebebi vardır ve sınırlı sayıdadır.


1-Mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş ise (mirasçılıktan çıkarmanın gerekçesi olan suçun ağır suç olup olmadığı  ceza hukukundan bağımsız olarak değerlendirilecektir yani işlenen suçun Ağır Ceza Mahkemesi’ nde görülmesi gerekmez.)


2-Mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını miras bırakan mirasçılıktan çıkarabilir


Mirasçılıktan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası açamaz. Miras bırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı bu kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi mirasçılıktan çıkarılanın varsa alt soyuna yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin alt soyu O kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.


Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanı ancak buna ilişkin tasarrufun da çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir örneğin ‘ben ağır hasta olduğum halde hastanede ziyaretime gelmedi’ şeklinde bir beyanla vasiyetnamesinde bu konuyu düzenleyebilir.


Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısına düşer.


Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak miras bırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma sebebiyle yapmışsa çıkarma geçersiz olur.


Yukarıda anlatılan mirasçılıktan  çıkarma doktrinde genel olarak cezai mirastan ıskat  (mirastan mahrum bırakma) olarak görülmektedir bundan başka bir de koruyucu ıskat bulunmaktadır.


Miras bırakan hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan alt soyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan  çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı  mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.Miras açıldığı zaman borç ödemeden aciz belgesinin hükmü kalmamışsa veya aciz belgesinin kapsadığı  borç tutarı mirasçılıktan çıkarılanın miras payının yarısını aşmıyorsa mirasçılıktan çıkarılanın istemi üzerine çıkarma iptal olunur.