Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Suç ve cezaları inceleyen hukuk dalına Ceza hukuku denir.Şunu özellikle belirtelim ki kanuna aykırı her fiil suç değildir.Örneğin apartman aidatını ödememek yasaya aykırıdır ama ceza hukuku anlamında suç değildir.Ceza hukuku ve özel kanunlarda tipi belirlenmiş ve cezası gösterilmiş olan eylemler ‘’suç’’ kavramına girer.Ceza hukukunda pek çok suç tipi vardır.Başlıcaları:Adam öldürme,yaralama,hırsızlık,uyuşturucu madde kullanma bulundurma veyahut ticareti,hakaret,tehdit,şantaj,yağma,evrekta sahtecilik,dolandırıcılık vs. Ayrıca sınırlı olarak ceza mahkemesinde haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası söz konusu olabilir.


Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku:

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

 

a) Ticaret Kanunda,

 

b) Türk Medeni Kanunu'nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ila 969 uncu maddelerinde,

 

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ila 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ila 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ila 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ila 554, havale hakkındaki 555 ila 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ila 580 inci maddelerinde,

 

d) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

 

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

 

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

 

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları Ticari iş sayılır ve Ticaret Mahkenesinde görülür.


 Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.

Ticaret Mahkemesinde  sık görülen dava türleri şunlardır.

*Ticari alacak davaları

*Ticari tazminat davaları

*Şirketten çıkmaya izin davası

*Sigorta şirketleri aleyhine açılan davalar

*Ticari  Menfi Tespit davaları

*Çek iptali davaları

*Kooperatif aleyhine açılan davalar

*Şirket ortaklığından kaynaklanan davalar

*Sahte fatura kullanma suçu

* Dolandırıcılık suçu

* Kasten Yaralama