Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat

Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Çalışma Alanları | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat
Koçak Hukuk

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

İşçi- işveren ilişkilerini, işçi sigortalarını ,çalışma koşullarını ve işçi sendikalarını düzenleyen hukuk kurallarının oluşturduğu hukuk dalıdır.İş hukukunda karşılaşılan dava çeşitleri genellikle aşağıdaki dava çeşitleridir:

*İş kazasından doğan tazminatlar

*Kıdem Tazminatı

*İhbar Tazminatı

*Fazla çalışma ücreti davası

*İşe iade davası

*Hizmet tespiti davası

*Sigortalılığın tespiti davası


İş Hukuku Dava Çeşitleri Nelerdir?

1-İşe İade Davası

2-İş Kazası Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

3-İş Kanunu Kapsamındaki İşlerde Çalışanların İşyerleri ile İlgili Uyuşmazlıkları Sebebiyle Açılacak Davalar

4-2022 Sayılı Yasa ile İlgili Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar

5-Çırakların İş Kazaları Nedeniyle Açacakları Davalar

6-Türkiye İş Kurumu’nun Düzenlediği İdari Para Cezalarına İlişkin Davalar

7-Kıdem Tazminatı Davası

8-İhbar Tazminatı Davası

9-Yıllık İzin Ücreti Davası

10-Bakiye Süre Ücreti Davası

11-Eğitim Gideri Tazminatı Davası

12-Kötü Niyet Tazminatı Davası

13-Yeni İş Arama İzni Ücreti Davası

14-Feshe Bağlı Olmayan İşçi Alacakları Davası

15-Eşit İşlem Borcuna Aykırılık Tazminatı Davası

16-Ücret ve Eklerine İlişkin Davalar

17-Prime İlişkin Davalar

18-İkramiyeye İlişkin Davalar

19-Transfer Ücretine İlişkin Davalar

20-Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretine İlişkin Davalar

21-Sendikal Tazminat Davası

22-Basın İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara İlişkin Davalar

23-Basın Çalışanlarının Kıdem Tazminatı Davaları

24-Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı Davaları

25-İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davranmasına İlişkin Davalar

26-İşçinin Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlarına İlişkin Davalar

27-Hizmet Tespit Davaları

28-İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Davalar

29-Farklı Sigortalılık Hallerine Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi İle İlgili Davalar

30-Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesine İlişkin Davalar

31-Yaşlılık Aylığı Hak Kazanmaya İlişkin Davalar

32-Maluliyet Aylığına İlişkin Davalar

33-Ölüm Aylığına İlişkin Davalar

34-Çakışan Sigortalılığa İlişkin Davalar

35-Yapılanma Yasalarından Kaynaklanan Davalar 36-Kuruma Karşı veya Kurum Tarafından Açılacak Alacak Davaları

37-Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Davalar

38-Tarımda Kendi Adına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tespiti Davaları

39-Tedavi Giderlerinin Tahsiline Yönelik Davalar

40-Müfettiş Raporlarının İptaline İlişkin Davalar