Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı… Mirasçılık Belgesinin İptali Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı…
Koçak Hukuk

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

09.01.2021
Koçak Hukuk | Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İlk alınan mirasçılık belgesinde kimi zaman mirasçı sayısının fazlalığından mirasçılardan birisi veya birden fazlası unutulabileceği gibi mirasçının miras payı oranı da hatalı olarak hesaplanmış olabilir yahut yeni ortaya çıkan gelişmeler ışığında veraset ilamında mirasçı olarak gözüken bir kişinin mirasa hak kazanamadığı tespit edilmiş olabilir. Bu durumda mirasçılık belgesinin iptali davası açılmalıdır.


Mirasçılık belgesinin iptali davaları belgeyi veren makama göre değişmektedir. Mirasçılık belgesi noterlikçe verilmiş ise mirasçılık belgesinin iptali davası sulh hukuk mahkemesinde; eğer belge sulh hukuk mahkemesince verilmiş ise  asliye hukuk mahkemesinde görülür.


Bu davalar ilk alınan veraset ilamından farklı olarak çekişmeli yargıya tabidir. Davalı olarak mirasçılık belgesinin iptalini isteyen mirasçılar dışında tüm mirasçılar gösterilir. Davacının bu davayı açmasında hukuki yararı bulunması gerekmektedir. Bu sebeple kural olarak bir önceki veraset ilamında mirasçı olarak gösterilmeyen ve kendisinin mirasçı inancında olan kişiler ve bir önceki veraset ilamında mirasçı olarak gösterilmesine rağmen miras payının hatalı hesaplandığı inancında olan mirasçılar bu davayı açma hakkına sahiptir.


Mirasçı ile kan ve irs ilişkisi olmayan ancak vasiyetname ile mirasçı sıfatını kazanan kişinin mirasçılık belgesinin iptalini isteme hakkı yoktur.


Bu davalarda yetkili mahkeme tıpkı veraset ilamında olduğu gibi mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesiyle ölen kişinin son ikametgahı mahkemesidir.


Bu dava neticesinde verilen veraset ilamı kesindir. Yani bu davaya ilişkin ilam kesinleştikten sonra bu davanın taraflarının başvurusu ile üçüncü bir veraset ilamı alınamaz.