Geçit Hakkı Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…

Geçit Hakkı Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…

Geçit Hakkı Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…

Geçit Hakkı Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak… Geçit Hakkı Davası | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir. Genel yola çıkmak…
Koçak Hukuk

Geçit Hakkı Davası

14.07.2021
Koçak Hukuk | Geçit Hakkı Davası

Geçit hakkı Medeni Kanunumuzun 747. ve 748.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu TMK madde 747’de zorunlu geçit hakkını düzenlemiştir.

Genel yola çıkmak isteyen ancak bunu komşusunun taşınmazının engellediğini ve bu sebeple yeterli geçidi bulunmadığını öne süren malik, geçit hakkı iddiasında bulunur. İddiada bulunması sonucunda zorunlu geçit, iki tarafın menfaati gözetilerek belirlenir. (TMK madde 747/3)


Madde hükmünün başlığından da anlaşılacağı üzere bu irtifak hakkının kurulması zorunludur. Komşuluk hukukuna ve TMK madde 747/2’ ye göre bu hak öncelikli olarak somut olaydaki koşullara göre mülkiyet ve yol durumuna en uygun düşen komşuya karşı ileri sürülür. Sonraki aşamada ise bu geçit hakkı talebinden en az zarar görecek olana karşı kullanılır.


DAVA YOLUYLA GEÇİT HAKKI KURULMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 

1)Geçit hakkı talep eden ve geçit hakkı kurulacak taşınmazı üzerinde kurulacağı taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekir. Taşlık çalılık fundalık kuru dere yatağı gibi tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde geçit hakkı kurulamaz2)Söz konusu taşınmaz üzerinde geçit hakkı kurulmasının zorunlu olması gerekir.Ana yola çıkış için en az zarar verecek ve en kısa yol tercih edilmelidir.3)Üzerinde geçit hakkı tesis edilecek yani geçit hakkı ile yükümlü gayrimenkulün bu yol sebebi ile oluşan alan kaybının bedeli  de ödenmesi gerekir.


MAHKEMENİN DİKKAT EDECEĞİ İLKELER

1) geçit hakkı talep eden gayrimenkulden Anayola en kısa nasıl geçebilecekse o şekilde bilirkişi tarafından yol belirlenecek ve geçit hakkı tesis edilecektir.


2)Geçit hakkı talebi sonucunda taşınmaz malikine verilecek olan yol genişliğinin saptanması gerekir. Uygun yol genişliği saptanırken tarım alanı söz konusu ise traktörün römorkunun geçebileceği genişlikte bir geçit hakkı tesis edilecektir.


3)Önceki bir zamanda üzerinde geçit hakkı kurulmuş olan bir taşınmaz varsa bundan yararlanılması gerekmektedir.


4)“Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücreti davacı üzerinde bırakılır


5)Aleyhine geçit kurulan taşınmaz veya taşınmazlar bölünerek kullanım şekli ve bütünlüğünün bozulmaması gerekir