Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit…

Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit…

Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit…

Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit… Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ? Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit…
Koçak Hukuk

Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü

17.12.2020
Koçak Hukuk | Sorularla Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü

HAKİM DURUŞMA AÇMADAN ;BENİ DİNLEMEDEN HAKKIMDA CEZA YAHUT BERAAT KARARI VEREBİLİR Mİ?


Evet. Verebilir. Hukuk sistemimize 2020 yılında giren basit yargılama usulü ile ; türk ceza kanunun 251.maddesi uyarınca

1) Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir.

2) Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir.

3) Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir


DURUŞMA AÇILMAKSIZIN VERİLEN MAHKEME KARARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜ NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM :

Ceza Muhakemesi Kanunun 251/5 inci madde uyarınca ‘Hükümde itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilir.’

Ceza Muhakemesi Kanunun 252/1 inci madde uyarınca ‘Basit yargılama usulüne tabi suçlarda mahkemece duruşma açılmadan karar verilmiş ise verilen bu hükümlere karşı itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir.’

İtiraz mahkemeye hitaben verilecek bir dilekçe yapılacaktır.


DURUŞMA YAPILMADAN BANA CEZA GELDİ BEN BU CEZAYA İTİRAZ ETMELİ MİYİM

Türk Ceza Kanunu 251./3 madde uyarınca ‘Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi dikkate alınmak suretiyle, 223 üncü maddede belirtilen kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.’

Görüldüğü üzere verilen cezada ¼ oranında indirim yapıldığından bu karara (ceza var ise ) itiraz etmemek İLK BAKIŞTA akıllıca kabul edilebilir. Ancak eğer beraat etme şansınız var ise ;yahut suçun vasfının değişerek daha az ceza alacağınız bir suçtan yargılanma ihtimaliniz kuvvetli ise ; yahut daha önce H.A.G.B. aldığınız bir suçtan dolayı hüküm açıklanacak ve o cezanın kesinleşmesinin bazı hak kayıplarına yol açacağını biliyor iseniz ; Örneğin: Memuriyetten men edilecek iseniz ve emekli oluncaya kadar zaman kazanmak istiyorsanız.Bu takdirde cezaya itiraz ederek duruşma talep etmek gerekecektir. Gerçekten de bu değerlendirmeleri avukatınızla yapmanız daha uygun olacaktır.


CEZAYA İTİRAZ ETMEM HALİNDE DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMA YAPILDIĞINDA DAHA AĞIR BİR CEZA ALMA İHTİMALİM VAR MIDIR?

Duruşma açılarak yargılama yapıldığı takdirde suçun vasıf ve mahiyeti değişebilir. Mahkemece iddianame de belirtilen suç yerine daha ağır bir suç işlendiği kararı verilecek olursa bu takdirde ek savunma hakkı verilerek iddianamede belirtilen suçtan daha ağır bir ceza verilebileceği gibi suçun daha ağır halleri de söz konusu olması halinde aynı suç tipinden dolayı daha ağır bir cezaya da hükmolunması mümkündür. Bundan başka ceza alt hadden tayin olunmuş ise Yargılama esnasında yargıcın alt hadden uzaklaşarak ceza vermesi de mümkün olacaktır.


BASİT YARGILAMA USULÜNDE VERİLEN KARAR DAHA ÖNCE VERİLMİŞ BULUNAN H.A.G.B KARARININ AÇIKLANMASINA SEBEBİYET VERİR Mİ?

Evet Basit yargılama usulünde yalnızca duruşma süreci atlanmaktadır. Mahkeme duruşma yapmaksızın karar vermektedir. Bu sebeple verilen hüküm duruşma yapılarak verilen hükmün tüm sonuçlarını aynen doğuracağından daha önce verilmiş bulunan H.A.G.B. kararı açıklanacaktır.


VERİLEN KARARA KARŞI KANUN YOLLARI OLAN İSTİNAF VE TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULABİLİR Mİ?

252. Maddenin 2. Fıkrasında ‘İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruşma yapılır ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.’ Hükmüne haizdir. Aynı maddenin 5. Maddesi uyarınca ‘ikinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabilir.’ Hükmüne haiz olduğundan kanun yollarına başvurulabilecektir.


Yani ilkönce duruşmasız verilen karar itiraz edilmedi ise bu takdirde verilen karar karşı kanun yolarına başvurulamayacak ancak itiraz üzerine duruşma açılmış ise bu takdirde verilecek hükme karşı kanun yoluna başvurulabilecektir.


Elbette itiraz süresini kaçırmış olan kişinin kanun yoluna bozma olağanüstü kanun yoluna başvurma hakkı vardır.


BEN BANA GELEN KARARA VE CEZAYA İTİRAZ ETMEDİM ANCAK DİĞER SANIK VEYA ŞİKAYETÇİ İTİRAZ ETTİ BU DURUMDA NE OLUR?

Ceza muhakemesi kanunu 252.madde 3. Ve 4. Fıkrası uyarınca

Mahkeme, hüküm verirken, basit yargılama usulüne göre verdiği ilk hükümle bağlı değildir. Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirim korunur.

İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanır.


Yani siz sanık olarak itiraz etmemiş olsanız da diğer sanıklar ve şikayetçi itiraz etmiş olması halinde , verilecek yeni hükümde sizin daha az ceza almanız gerektiği anlaşılır ise bu hükümden siz de   faydalanacaksınız.

Hukukla ve huzurla kalın