Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için…

Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için…

Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için…

Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için… Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat 1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için…
Koçak Hukuk

Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir

12.01.2019
Koçak Hukuk | Boşanma Davası Açıldığında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir

1-ŞİDDETE KARŞI TEDBİRLER:

Şiddet uygulayan veya uygulama olasılığı  olan eşin eve yahut tehdit edilen eşe yaklaşmasını yasaklama kararı alınabilir.Bu karar için aile mahkemesine başvurabileceğiniz gibi en yakın karakola da başvurarak yaklaşma yasağı aldırabilirsiniz. Ülkemizde önemli   bir sorun hale gelen eşe ve çocuğa karşı şiddetle devlet ciddi anlamda mücadele etmektedir. Bu konuda aile ve sosyal politikalar bakanlığından da destek alabilirsiniz.

2-MALİ TEDBİRLER:

Evliliğin önemli bileşenlerinden birisi de mali birlikteliktir. Ancak boşanma sürecinin yaklaştığını hisseden çiftlerden birisi üzerindeki malvarlığını kaçırmayı düşünebilir.Bu türlü mal kaçırmalara karşı özellikle ortak kullanılan eve aile konutu şerhi işletilmelidir. Bu takdirde ortak kullanılan ev aile konutu şerhine haiz olduğundan 3. Kişilere sizin izniniz olmadan sahte satışlar yapılamayacaktır.  Ayrıca mal paylaşımına dayalı davalarda ihtiyati haciz yapılarak hakkınızın kaçırılmasını engelleyebilirsiniz.Taraflardan her biri ortak malların yönetimi kousunda tedbir alınması konusunda hakimden tedbir talep edebilir.Böylece sahte borçlanmalar ve işletmeyi zarara uğratan hareketlerin önüne geçerek mal paylaşımı davasında hakınızın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

3-ÇOCUKLARA  YÖNELİK TEDBİRLER:

a) Boşanma davası devam ederken çocukların velayetinin tedbiren ebeveynlerden 1 tanesi tarafından kullanılması için velayet tedbiren bir ebeveyne verilebilmektedir.Bu sebeple tedbiren velayetin bir ebeveyne verilmesi için talepte bulunularak çocukların dava sürecinde kimde kalacağı belirlenebilir. Dava sonuçlandıktan sonra da genellikle bu tedbirle aynı yönde velayet belirlendiğindan önemli bir tedbirdir.

b) Çocukla Şahsi İlişkinin Tedbiren Sağlanması:Kimi zaman taraflardan birisi için boşanma davası açılmadan yahut boşanma davası esnasında çocukları görmek diğer eşin yada yakınlarının hareketleri sebebiyle imkansız hale gelebilir.Bu takdirde tedbiren çocukla şahsi ilişki kurulması için tedbir talebinde bulunulabilir.Hakim çocuklarla ebeveynlerin nasıl görüşeceğini gün ve saat tayin ederek belirler.

c) Tedbir Nafakası:Boşanma davası devam ederken yahut açılmadan önce eşin mali desteğine muhtaç olan eş yada çocuk için tedbir nafakası belirlenerek bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine nafaka tayin edilebilir.Bu nafaka boşanma davasında bağlanan nafaka kesinleşesiye kadar devam edeceğinden tedbir nafakası olarak adlandırılır.