Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına…

Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına…

Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına…

Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına… Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına…
Koçak Hukuk

Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı?

11.02.2019
Koçak Hukuk | Yurt Dışında Boşananlar Ne Yapmalı?

Yabancı ülkede verilen bir mahkeme  kararının, bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın uygulanacağı ülkede tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Tanıma tenfiz davası yaşadıkları ülkede boşandıktan sonra dahi Türkiye’de evli olarak görünen kişilerin bu kaydı uygun hale getirmek için açtıkları bir çeşit tespit davasıdır. Yabancı mahkemede boşanılırken mahkeme ayrıca boşanmanın yanında velayete ,nafakaya, tazminata ilişkin karar vermişse bu takdirde tanıma davası değil tenfiz davası açılır.

  YURT DIŞINDA VERİLEN BOŞANMA KARARININ İDARİ YOLDAN TANINMASI

Bundan önceki mevcut düzenleme de yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma  ilamlarının nüfusa tescil edilebilmesi için Türkiye’de yetkili ve görevli mahkemede dava açılması ve yabancı mahkeme ilamının geçerli şartları taşıdığının mahkeme tarafından tespiti aranmaktaydı.690numaralı KHK ile birlikte Nüfus Hizmetleri Kanununa 27/A maddesi eklenerek mevcut düzenlemede yer alan dava şartı ortadan kaldırıldı.

Bu yeni kanunun uygulanabilme şartları şunlardır:

1)Yabancı mahkemenin verdiği karar Türk kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

2)Taraflar birlikte veya temsilcileri aracılıyla katılımı olmalıdır.

3)İlgili karar verildiği ülkenin hukukuna göre kesinleşmiş bulunmalıdır.

4)Yabancı ülkede verilmiş bulunan boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı veya evliliğin tespitine ilişkin bir karar bulunmalıdır. Kararın mahkemece verilmiş olması şart değildir.

Tanıma tenfiz davası açılmaz ya da yukarıda açıklandığı üzere tescil için birlikte başvuru yapılmadığı takdirde Türkiye’de evli olarak görünür.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Boşandığınıza dair mahkeme kararı

2)Boşanma kararının tercümesi

3)Konsolosluktan alınacak apostile

4)Tescili istenen yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösterir onanmış belge ve onaylı tercümesi

Kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri ,bu yoksa sakin olduğu yer  bu da yoksa İstanbul,İzmir,Ankara mahkemelerinden birinde yurt dışındaki boşanmayı tanıma yahut tanıma -tenfiz davası açılabilecektir.

Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat hakkında bir hüküm tesis edilmemişse boşanma kararının tenfizinden sonra Türkiye nafaka ile maddi ve manevi tazminet davaları açılabilir. Bir yıllık zamanaşımı süresi boşanma kararının Türkiye’deki tenfizi kararının kesinleşmesinden itibaren başlar.

Yabancı mahkeme kararında nafaka ve tazminat taleplerini incelemiş ve nihai kararda bu talepleri reddetmişse ilgili bu karar Türk kamu düzenine aykırı unsurlar taşıyorsa tenfiz davasında sadece boşanma hükmünün tenfizi kamu düzenine aykırı verilen nafaka ve tazminat ile ilgili kısmın tenfiz dışında tutulması talep edilmelidir. Mahkeme bu talepler hakkında tenfizi reddederse 1 yıl içinde nafaka ve tazminat hakkında dava açılabilir.