Boşanma Nedir? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile…

Boşanma Nedir? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile…

Boşanma Nedir? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile…

Boşanma Nedir? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile… Boşanma Nedir? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile…
Koçak Hukuk

Boşanma Nedir?

11.01.2019
Koçak Hukuk | Boşanma Nedir?

Boşanmanın ne olduğunu konuşmadan önce evliliğin ne olduğunu hukuken belirlemek gerekir. Evlilik bir medeni hukuk sözleşmesidir. Evlilik çeşitli sebepler ile sona erebilir. Ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği ve hükümsüzlük gibi sebeplerden birisiyle ortadan kalkabileceği gibi boşanma ile de evlilik sona erer. Boşanmayı evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi olarak tanımlayabiliriz. Boşanma hakim kararı ile sona ereceğinden medeni kanun boşanmayı belli sebeplere dayandırmıştır. Kişiler keyfi bir şekilde evlilik birliğini sona erdiremez. Evlilik birliği ancak yasada belirlenen sebepler ile sona erebilir.Kanun koyucu evlilik birliğinin sona ermesinin ancak belli sebeplerin varlığı halinde mümkün olabileceğini belirlemiş ayrıca boşanmanın da sonuçlarını ve fer’ilerini düzenlemiştir. Boşanmaya bağlı olarak anlaşmalı ya da çekişmeli biçimde nafaka ,velayet, tazminat, çocukla şahsi ilişkinin kurulması yani  velayeti kendinde olmayan tarafın çocuğunu nasıl göreceği konularında da mahkemece karar verilmesi gerekir.

Boşanmak İçin Yapmanız Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davası açmak için yapmanız gerekenleri belirlerken boşanma davasının anlaşmalı mı çekişmeli mi olduğuna karar vermelisiniz. Bu kararı boşanmak istediğiniz eşiniz ile vermeniz gerekmektedir. Dolayısı ile boşanma davasına yapacağınız hazırlıklar da bu boşanama türlerinden hangisine dayalı olarak dava açacağınıza göre değişecektir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmeniz için temel olarak bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır.Daha sonra mahkemeye başvurmak gerekir.Taraflar mahkemede bizzat hazır olmalı ve hakime protokolü tasdik ettiklerini söylemelidirler.Şimdi biraz daha ayrıntıya bakalım.

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanunun 166. Maddesinde düzenlenmiştir ve MK 166. maddeye göre anlaşmalı boşanmanın şartları şunlardır;

1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

2. Eşler birlikte başvurmalılardır ya da eşlerden birinin MK 166/3. Maddeye göre açtığı davayı diğer eş kabul etmelidir.

3. Hakim tarafları bizzat dinlemelidir.

4. Taraflar boşanmanın mali sonuçlarını (maddi tazminat, manevi tazminat, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası) ve çocuklarının boşanmadan sonraki durumunun (velayet, kişisel ilişki) ne olacağını hakime açıklamalıdırlar.

5. Hakim taraflarca sunulan düzenlemeyi uygun bulmalıdır.

Bu sebeple anlaşmalı boşanmaya karar veren taraflar öncelikle bir protokol hazırlamalıdırlar. Hazırlayacakları bu anlaşmalı boşanma davası protokolü içeriğinde nafakanın ne olacağı ,tazminat istenip istenmediği ve miktarı, çocukların velayetinin kimde kalacağı konularında anlaşmış olmaları gerekir. Önemle belirtmek gerekir ki taraflarca sıkça talep edilen yasaya aykırı anlaşma maddeleri hakim tarafından onaylanmayacaktır. Örneğin; boşanan eş 5 yıl boyunca evlenmeyecek veya şu kişiler ile görüşmeyecek veya çalışmayacak gibi. Bu anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken bir avukattan hukuki yardım almanız faydalı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin protokol bu şekilde hazırlandıktan sonra taraflardan birisinin davacı olarak diğerinin ise davalı olarak gösterildiği boşanma davası dilekçesi hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır. Davayı kabul edecek olan eş de davayı kabul ettiğine ilişkin ve boşanma davasında sunulan protokolü kabul ettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemece yapılan tevzi ve dosya numarası verme işleminden sonra mahkemeye sunar ise süreç hızlanmış olacaktır. Ayrıca nüfus kayıt örneğinizi dosyaya eklemeniz mahkemenin çalışmasını kolaylaştıracak ve işlemlerinizi hızlandıracaktır. Tüm bu aşamalarda karşımıza sık sık çıkan şu soruyu cevaplamakta fayda var. Boşanma davasını  avukat ile takip etmeye gerek var mı? Her türlü dava avukatsız olarak takip edilme hakkına sahiptir. Ancak avukatsız olarak takip edilen bu davalarda hak kayıpları yaşanması ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple davayı avukatla veya avukatsız takip etme kararı tamamen size aittir.

Çekişmeli boşanma davası aşağıdaki sebepler ile açılabilir:

  1. Zina

  2. Cana kast ve pek fena muamele

  3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

  4. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

  5. Terk

  6. Akıl hastalığı

Çekişmeli boşanma davasında davanın dayanakları yukarıdaki gibi farklı oldukları için yapılması gereken işlemlerde farklı olacaktır. Ancak aralarındaki ortak olan işlem boşanma davası dilekçesinin hazırlanması, nüfus kaydının dava dilekçesine eklenmesi, boşanmaya sebep olan olayları ispatlayacak tüm delillerin boşanma davası dilekçesi ile beraber belirtilmesi ve verilmesi gerekmektedir. Bu minvalde tanık, noter ihtarnameleri, cep telefonu mesajları, banka kayıtları gibi davayı ilgilendirebilecek ve boşanma sebebinizi ispatlayabilecek tüm evraklar boşanma davasının delilleri olarak dosyaya girmelidir.

Boşanma davası size karşı açılmış ve siz de boşanmak istemiyorsanız bu takdirde neden boşanmak istemediğinizi ve boşanma davasında ileri sürülen hususların doğru olmadığını ispatlamaya yönelik tanık, belge ve mesaj gibi delillerinizi bildirmeniz gerekecektir.

Mahkeme size boşanma davasının duruşmasının bırakıldığı günü gösterir bir davetiye gönderecektir. Bu duruşmada çekişmeli boşanma davası olduğu için bizzat hazır bulunmanız gerekmez. Bir avukat aracılığı ile kendinizi temsil ettirebilirsiniz. Ancak bir avukata vekalet vermemiş iseniz bu takdirde bizzat hazır bulunmak zorundasınız.

Bu içerik Eskişehir Boşanma Avukatı Gürler Koçak tarafından hazırlanmıştır.