eskişehir ceza avukatı resmi belgede sahtekarlık suçu

eskişehir ceza avukatı resmi belgede sahtekarlık suçu

eskişehir ceza avukatı resmi belgede sahtekarlık suçu

eskişehir ceza avukatı resmi belgede sahtekarlık suçu eskişehir ceza avukatı resmi belgede sahtekarlık suçu
Koçak Hukuk

Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Gerekir mi?

04.07.2019
Koçak Hukuk | Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Gerekir mi?

Gayrimenkul Hukuku pek çok hukuk dalının birleşiminden oluşur. Bu hukuk dalları ; i̇dare hukukundan, borçlar hukukuna ;eşya hukukundan ,aile hukukuna  kadar ;hatta kimi zaman ceza hukukuna kadar geniş bir  çeşitlilik gösterir. Gerçekten de gayrimenkul hukuku ile ilgili bir dava söz konusu ise  tüm bu hukuk dallarına hakim olmanız gerekir. Öyle ki ülkemizde 40-50 yıl süren davaların büyük çoğunluğu , gayrimenkul davalarıdır. Bu sebeple bırakın sıradan bir vatandaşı, uzman olmayan bir hukukçunun  dahi ,gayrimenkul davalarında hak kaybına yol açmadan davayı neticelendirmesi, imkansıza yakın bir olasılıktır.


Hukukçu olmayan kişilerde, şöyle bir yanılgı vardır: Ben derdimi hakime anlatırım ; hakim de buna uygun karar verir. Oysa bizim hukuk sistemimiz böyle çalışmaz. Türk hukuk sisteminde, taraflarca hazırlama ilkesi vardır.Hakime tüm delillerinizi ve konuyla ilgili tüm vakaları siz hazırlayıp önüne koyacaksınız. Yine bizim hukuk sistemimizde hakimin taleple bağlılığı ilkesi vardır. Yani hakim ancak sizin talep ettiğiniz şeylere karar verebilir. Bunun doğal sonucu olarak hangi davada, neyi , talep edebileceğinizi bilmek ve bu talebi yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Yeterli uzmanlığı olmayan kişiler neyi talep edebileceklerini bilmedikleri gibi, nasıl talep edebileceklerini de bilmezler. Yani hangi davayı açmaları gerektiğini ve bu dava için gerekli hangi evrakları ve delilleri sunmaları gerektiği konusunda fikirleri hatalıdır. Uygulamada çok gördüğümüz problem, kişilerin çoğunlukla ekonomik kaygılarla avukat tutmak yerine ;avukat  olmayan ;arzuhalciler ,eski tapu memurları, muhasebeciler ,kahvedeki arkadaşları daha önce başından benzer bir dava geçtiğini iddia eden tanıdıklar gibi kişilerin yönlendirmeleriyle avukatsız olarak dava açmayı tercih etmesi; bu dava esnasında mutlak kazanacakları davaları kaybetmesi; karşı tarafa ciddi avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları ödemesi, kimi zaman da haklarını kaybetmesidir.


Kesin olan husus şudur.Avukatsız olarak takip etmeye çalıştıkları davada olağanüstü bir şansla davalarını neticelendirdikleri sanılsa bile, mutlaka  zaman ve hak  kayıpları yaşamaktadırlar. Örneğin 10.000 T.L. kazanarak başarılı olduğunu sanan kişi, talep etme hakkı olduğunu bilmediği, ek 6.000 T.L.’yi de kaybetmektedir.Söz konusu gayrimenkul davasında davanın ikinci üçüncü celsesinde avukatsız olarak bu davanın takibinin  imkansız olduğunu fark ederek avukata başvursalar da hukukumuzda ki iddiayı genişletme yasağı ve delillerin hasredilmesi kuralları sebebiyle ,birinci celseden sonra, gayrimenkul hukukunda yetkinleşmiş avukat meslektaşlarımız da (ıslah yoluyla dahi) yanlış açılmış ve delilleri yanlış hasredilmiş bir davayı ,düzgün bir formata getirmek i̇mkanından yoksun kalmaktadırlar.Gayrimenkul Hukuku davası söz konusu olduğunda 20-25 yıllık hakimler dahi davanın en başı sayılan görevli mahkeme konusunda yanılabilmektedirler.Çünkü Ağır Ceza davalarını düzenleyen yasa maddesi sayısı 200-300 iken gayrimenkul hukukunu düzenleyen yasa maddesi sayısı 20.000-30.000 ile ifade edilmektedir.Ülkemizde en uzun süren davaların ,gayrimenkul hukukuna ilişkin olması,boşuna değildir.Bu davalarda dava konusu gayrimenkullerin değerleri üzerinden harç ve vekalet ücreti ödeneceğinden, davanın kaybı halinde ,külfeti avukatsız dava takip etmeye çalışan taraf için ağır olacaktır.Bu sebeple en basit gayrimenkul hukuku davasında bile avukatsız olarak dava takip etmeyi önermiyoruz.Ekonomik gücünüz yeterli değilse ,baro size bir avukat atayabilir.Adli yardım için bulunduğunuz ilin  Baro’suna  ve adliyelerde bulunan Adli Yardım bürosuna başvurabilirsiniz.