Maganda Kiracıya Kötü Haber | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…

Maganda Kiracıya Kötü Haber | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…

Maganda Kiracıya Kötü Haber | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…

Maganda Kiracıya Kötü Haber | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal… Maganda Kiracıya Kötü Haber | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal…
Koçak Hukuk

Maganda Kiracıya Kötü Haber

04.05.2020
Koçak Hukuk | Maganda Kiracıya Kötü Haber

Dükkan sahibine ev sahibine söven veya tehdit eden yada diğer apartman sakinlerine huzur vermeyen onlara saldırgan davranışlarda bulunan kiracı derhal tahliye edilebilir. Türkiye’de maganda kiracılar hakkında hiçbir şey yapılamayacağı yönünde bir inanç hakim olsa da bu durum gerçeği yansıtmıyor. Öyle ki gece saat 3 te en üst seviyede müzik dinleyen kiracılar “kardeşim ben kirasını ödüyor muyum bu dairenin ödüyorum o zaman istediğimi yapabilirim sana ne” diyerek komşularını tersleyebilmekte ve apartman sakinleri ile mülk sahibi de bu kiracıyı polise şikayet etmek ve bir an önce apartmandan ayrılmasını dilemek dışında pek bir şey yapamayacaklarını düşünmektedirler.Bu düşüncelerinde kulaktan dolma “kanun kiracıdan yana” basmakalıp şeklindeki söylentinin payı büyük.Oysa gerçek durum pek de öyle değil.

Türk borçlar kanunun 316.maddesi bu durum için özel olarak düşünülerek oluşturulmuş bir madde

Madde 316 - Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”

Örnek bir olayda Yargıtay kiralayanı tehdit eden kiracının davranışının tahammül edilemez olduğuna karar vererek kiracıya 30 günlük süre tanımaya gerek olmadan kira sözleşmesinin feshedilebileceğine karar vermiştir.

T.C. Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi’nin 2015/3105 Esas 2016/396 Karar 26.01.2016 Tarihli kararında

Türk Borçlar Kanununun 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

kiracının kiralayana sarf ettiği “ eğer şirket hesaplarını inceletirsen seni kurşuna dizdiririm” şeklindeki beyanları kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin başlıca delilidir. Artık davacı kiralayandan bu olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmesi beklenemez. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu 316/3.maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.” Şeklinde karar vermiş ve yine

TBK’nun 316/3.maddesinde düzenlenen özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu nedeniyle tahliye davalarında, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması halinde kiralayana, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmadan ve herhangi bir süre verilmeden fesih hakkı tanınmıştır. Açıklanan bu kanun maddesi karşısında dava dilekçesinde belirtildiği gibi ve Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/459 sayılı dosyasındaki tanık anlatımları ile desteklenen kiracının kiralayana sarf ettiği “senin kolunu kanadını kıracağım” şeklindeki beyanları ve küfür içerir söylemleri kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin başlıca delilidir. Artık davacı kiralayandan bu olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmesi beklenemez. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu 316/3.maddesindeki şartların oluştuğu kabul edilerek tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.” T.C.YARGITAY ALTINCI HUKUK DAİRESİ: 2015/8992 E 2016/308 K 25.01.2016 Tarihli kararı

Kiralanan yapının kiracı tarafından kiralama amacına uygun ve özenle kullanma yükümlülüğü de bu madde kapsamında ise de o konuyu bir başka yazımızda ele alacağız.

Bu tür durumlarda sözleşmenin feshi ve kiracının kiralanandan tahliyesi kiralananın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinden istenecektir.

Hukuk’la ve huzurla kalın.