Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması…

Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması…

Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması…

Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması… Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Nişanlanma Nedir?Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması…
Koçak Hukuk

Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi

14.03.2019
Koçak Hukuk | Nişanın Haksız Bozulmasından Doğan Davalar Aile Mahkemesi


Nişanlanma Nedir?

Nişanlanma tarafların birbirlerine vermiş olduğu evlenme vaadidir.Bu evlilik vaadi haklı bir sebep olmaksızın yerine getirilmediği takdirde nişanın haksız bozulması söz konusu olur.


NİŞANIN HAKSIZ BOZULMASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür.

Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.


Bu tazminat genel olarak nişan için yapılan merasim giderleri düğün salonu ücretleri yapılan kıyafet alışverişleri takılan takılar ve mutad olamayan hediyelerin bedeli olmaktadır.Altın bilezik vs gibi takıların aynen iadesinin de istenilmesi mümkündür.

Giymekle eskiyen veya tüketilebilen hediyelerin aynen iadesi istenemez.


Nişanın bozulması nedeniyle mutad dışı hediyelerin geri istenmesi davasında kusur aranmaz


NİŞANIN HAKSIZ BOZULMASINDAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Nişanın haksız bozulmasından dolayı kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.

MK.  121. maddesine göre nişan bozulmasından şahsen, fahiş bir surette mutazarrır olan nişanlı diğer taraftan manevi tazminat isteyebilmektedir. Terk edilen nişanlının hayal kırıklığı nedeniyle uğradığı elem, şeref ve şöhretin ihlali gibi diğer unsurlarla bir arada gerçekleşmiş olması gerekir. Üzüntü başlı başına tazminatı gerektirmez. Çünkü herhangi bir şahsiyet değerinin ihlali ile ilgili değildir. Buna karşın nişanın bozulması terk edilen nişanlının şeref ve haysiyet duygularını ağır şekilde yaralamış, onu çevresine karşı küçük düşürmüş, itibarının zedelenmesine sebebiyet verilmiş ise, ancak o zaman manevi tazminata karar verilmelidir. 


NİŞANIN HAKSIZ BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Nişanın haksız bozulmasından doğan davalarda görevli mahkeme aile mahkemesi olup görev kamu düzenine ilişkindir.Bu sebeple davanın mutlak surette aile mahkemesinde açılması gerekir ve mahkemece de resen gözetilir.


NİŞANIN HAKSIZ BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR KİMLER TARAFINDAN AÇILIR?

Öncelikle Nişanın haksız bozulmasından zarar göre eski nişanlı bu davayı açabilecektir.

Ayrıca
Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.


Resmi nikahlı olmadığı halde karı koca gibi yaşayan kişilerin nişan masrafları düğün masrafları bu gayri resmi evlilik için harcadığı giderlerin tazmini nişanın haksız bozulmasından davalar kapsamında değerlendirilmektedir ve aile mahkemeleri görevlidir.Ancak bu evlilik içindeki hakaret şiddet ve resmi evlilikten kaçınmaya ilişkin manevi tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.