Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü…

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü…

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü…

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü… Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü? | Eskişehir Boşanma Avukatı, Gürler Kocak, Eskişehir Avukat Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü…
Koçak Hukuk

Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü?

12.01.2019
Koçak Hukuk | Boşanma Davasından Feragat ve Vazgeçme Mümkün Mü?

Feragat bir kimsenin hakkından kendi rızası ile vazgeçmesidir. Davadan feragat, davacının tek taraflı beyanı ile derdest bir davada, davanın görüldüğü mahkemeye karşı yapılır. Feragat derdest bir davada yapılabildiği için hüküm kesinleşinceye kadar yani İstinaf ve Yargıtay incelemesi aşamasında da yapılabilir. Davadan feragat tek taraflı irade beyanı ile yapılan yenilik doğuran bir haktır. Feragat davacının tek taraflı irade beyanı ile yapıldığı için davalının feragati kabulü aranmaz.

Feragat net ve açık olmalıdır. Feragat şarta bağlı olamaz.Tüm bu açıklamalardan anlaşılabileceği gibi açmış olduğunuzdan boşanma davasından istediğiniz zaman feragat edebilirsiniz. Ancak bu noktada çok önemli 2 ayrıntıya dikkat etmek gerekir.Bir boşanma davasında bir kez feragat ettikten sonra bu boşanma davasında ileri sürdüğünüz sebeplere dayalı olarak yeniden dava açamazsınız. Çünkü feragat etmekle eşinizi affetmiş sayılırsınız. Örneğin eşinizin başka bir kişiyle birliktelik yaşaması sebebiyle açmış olduğunuz boşanma davasından feragat ederseniz bundan sonra yeniden bir boşanma davası açmanız halinde bu sebebe dayalı olarak boşanamazsınız. Diğer ayrıntı ise sizin boşanma davası açmanıza karşılık olarak eşinizin de size karşı dava açama halidir. Bu takdirde siz boşanma davasından feragat etseniz dahi eşiniz karşı davasından feragat etmez ise eşinizin davasının kabulü halinde boşanmanın gerçekleşeceğini bilmelisiniz.

Feragat yenilik doğuran bir hak olduğu için feragat hakkı bir kere kullanmak ile sona erer. Yani davacı feragat hakkını kullandıktan sonra bu beyanından geri dönemez. Feragatten feragat olmaz.Halk diliyle söyleyecek olursak vazgeçmeden cayamazsınız.Böylece feragat kesin hüküm gibi sonuç doğurur ve dava tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar.

Feragat boşanma davasında duruşmada sözlü olarak yahut davacının imzasının ona ait olduğunu ortaya koyan noter veya hakim huzurunda verildiğini ortaya koyan şerhi içeren dilekçe ile yapılır.

Yargıtay kararlarında da sabit olduğu üzere boşanma davasından feragat halinde davacı, davalının bu tarihe kadar gerçekleştirmiş olduğu kusurlu eylemlerini bağışlamış sayılır. Boşanma davasından feragat edildikten sonra ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle tekrar boşanma davası açılabilir.

Ancak burada da ayrı ihtimaller vardır. Eylemli ayrılığa dayalı olarak boşanma davası açılabileceği gibi feragatten sonra ortaya çıkan sebeplere dayalı olarak da boşanma davası açılabilir.

Eylemli ayrılığa dayalı olarak açılacak boşanma davası: Bunun için boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış davanın reddedilmesi ve bu kararın kesinleşmesinden itibaren üç yılın geçmesi gerekir. Bu 3 yıl içerisinde evlilik birliği yeniden kurulamamış olması gerekir. Tarafların görüşmeleri müzakere ve iletişim anlamında ise bu süreyi kesmez. Ancak cinsel birliktelik olması halinde Yargıtay’a göre eylemli ayrılık için gerekli olan 3 yıllık süre kesilmiş sayılır.Bu takdirde yeniden 3 yıl beklemek gereklidir. Yine karı koca gibi aynı evde uzun süreli yaşam cinsel birliktelik olmasa bile bu 3 yıllık süre kesilir. Yani boşanma davasında feragat edildiği takdirde feragat tarihinden itibaren üç yıl boyunca ortak hayat tekrar kurulamazsa bu sebeple boşanma davası açılabilir. Bu durumda hakim boşanmaya karar vermek zorundadır. Burada önemli bir ayrıntı vardır. Eğer kararı kesinleştirmemiş iseniz 3 yıl boşuna beklersiniz))

Davadan vazgeçmenin davadan feragatten en önemli farkı davalının vazgeçmeyi açıkça kabul etmesi şartı olmasıdır. Eğer davalı, davacının davadan vazgeçmesini açık bir şekilde kabul ederse mahkeme, davanın esası hakkında bir karar vermez. Mahkeme sadece davanın, davacı tarafından geri alındığı ve davalının da buna muvafakat etmesi nedeni ile son bulduğunu belirtir. Davacının boşanma davasından vazgeçmesi ve davalının da vazgeçmeye açıkça rıza göstermesi halinde dava açılmamış sayılır ve davanın açılması ile meydana gelen sonuçlar geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Bu sebeple davacı eş şartları devam ediyorsa tekrar aynı boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açabilir.